Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, từ tháng 8/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm "một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy".

Thực hiện thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy - Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, từ tháng 8/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm "một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy".

Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Hơn 1 năm quyết liệt triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06), Công an tỉnh đã cùng các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án 06 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản-Lý luận và thực tiễn"

Sáng 30/11, tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn".

Tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong các ngày từ 21 đến 24/11, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh cho 240 học viên tại các xã: Phú Long, Cúc Phương, Yên Quang và Thạch Bình thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Nho Quan.

Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cung cấp gần 4.500 dịch vụ công trực tuyến

Hiện nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 4.500 dịch vụ công trực tuyến, chiếm hơn 70%; phục vụ xác thực, định danh và đăng nhập một lần của gần 10 triệu tài khoản.

Thành phố Ninh Bình: Đề án 06 góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Sau hơn 1 năm triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Giáo dục Tam Điệp: Chuyển đổi số tạo đột phá, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, Phòng GD-ĐT thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thúc đẩy Chuyển đổi số trong quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp

Chuyển đổi số trong quản trị nguồn vốn giúp tăng cường tính thanh khoản đáng kể và mang lại sự ổn định về tài chính cao hơn cho doanh nghiệp trước những thách thức và cơ hội một cách hiệu quả.

Từng bước hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp luôn là phương châm lãnh đạo, chỉ đạo được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch về thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

Hiệu quả bước đầu triển khai mô hình "Công dân số" ở Gia Viễn

Công dân số là yếu tố nền tảng để hình thành và phát triển xã hội số, đồng thời quyết định sự thành công của chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ký kết hợp tác triển khai về chuyển đổi số huyện Nho Quan giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 19/10, UBND huyện Nho Quan phối hợp với Viettel Ninh Bình tổ chức hội nghị ký kết hợp tác triển khai về chuyển đổi số huyện Nho Quan giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Yên Khánh sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, các ngành, địa phương trong huyện Yên Khánh cùng tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, ưu tiên sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin...

Tổ chức khóa đào tạo - diễn tập an toàn thông tin, ứng cứu sự cố mạng tại các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2023

Sáng 9/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc khóa đào tạo - diễn tập an toàn thông tin, ứng cứu sự cố mạng tại các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2023.

Kim Sơn: Hơn 1.100 đoàn viên thanh niên tham gia Ngày hội chuyển đổi số năm 2023

Sáng 9/10, Huyện đoàn Kim Sơn phối hợp với VNPT Kim Sơn, Bảo hiểm xã hội huyện và Trường THPT Kim Sơn C tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2023. Đến dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn và UBND huyện Kim Sơn.

Chuyển đổi số: Giải pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận công nghệ số, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, khi thực hiện các khoản thu, chi trong các nhà trường. Qua đó tạo sự minh bạch, công khai, tiến tới số hóa trường học, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong toàn ngành.

Tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2023

Chiều 3/10, tại Nhà văn hóa huyện Gia Viễn, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND huyện Gia Viễn phối hợp tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2023, khai trương Cổng dữ liệu và Hệ sinh thái dữ liệu mở - Triển khai các mô hình của Đề án 06 tỉnh Ninh Bình.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số

Ninh Bình đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế số trên cơ sở thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn mới.

Tích cực triển khai cài đặt, kích hoạt định danh điện tử

Ngày 8/9/2023, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh ban hành Kế hoạch số 124 về việc phát động cao điểm "50 ngày, đêm" tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023. Hưởng ứng đợt cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đang tập trung lực lượng, bám sát cơ sở, phối hợp tích cực với các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư tuyên truyền để người dân hiểu về tiện ích của ứng dụng VNeID, thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, qua đó góp phần vào lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Yên Mô: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

Thời gian qua, các ngành, địa phương trong huyện Yên Mô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) bằng nhiều hình thức. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.