Tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị

Ngày 16/10, tại Hội trường Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho 100 học viên là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ Hội Nông dân cơ sở tham gia quản lý điều hành hợp tác xã, các chủ trang trại, thành viên hợp tác xã là hội viên nông dân.

Tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến những nội dung như: chuỗi giá trị, vai trò của Hội Nông dân trong việc thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản hàng hóa; những nội dung tham gia mô hình hợp tác xã kiểu mới; một số mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất theo chuỗi giá trị; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã phát triển; hướng dẫn các bước và nội dung, thủ tục, hồ sơ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp hội viên nông dân hiểu được vai trò và lợi ích khi tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó đổi mới và nâng cao nhận thức của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thái Học - Anh Tuấn