Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

Ngày 19/7, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị sơ kết chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bước đầu đạt một số kết quả đáng nghi nhận. Đến nay, Ninh Bình đã có 1 huyện đạt chuẩn NTM, 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 80/119 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt chuẩn 17,1 tiêu chí/xã, không còn xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí.

Với 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm nay, bình quân cũng đã đạt 15,6 tiêu chí/xã, các tiêu chí còn lại đang được các địa phương nỗ lực hoàn thiện. Với huyện Yên Khánh, qua rà soát đã có 18/18 xã đạt chuẩn NTM, huyện cơ bản đạt 9/9 tiêu chí của huyện NTM. Yên Khánh đang tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thẩm tra đề nghị trung ương xét công nhận. Từ đầu năm đến nay, các huyện thành phố cũng đã tiếp nhận hơn 7.500 tấn xi măng làm thêm được 565 tuyến đường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Đồng thời đóng góp ý kiến vào biểu mẫu đánh giá tổng hợp kết quả xây dựng NTM, định mức kinh phí hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Thời gian tới, Văn phòng điều phối xây dựng NTM sẽ sớm hoàn thiện phần mềm quản lý chương trình MTQG xây dựng NTM; hoàn thiện bộ tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu và nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các xã này. Hướng dẫn huyện Yên Khánh hoàn thiện các tiêu chí đề nghị Trung ương xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018...

Văn phòng điều phối đề nghị các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã trong việc triển khai xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, tham mưu các giải pháp nhằm hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Hà Phương- Đức Lam