Sau sáp nhập và thành lập, các Chi cục Thuế khu vực đi vào hoạt động ổn định

Bộ Tài chính đã có Đề án triển khai sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế (CCT) khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với tỉnh Ninh Bình công tác này triển khai ra sao, Phóng viên (PV) Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí (Đ/c) Đinh Nam Thắng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về tình hình triển khai sáp nhập và thành lập các CCT khu vực.

Sau sáp nhập và thành lập, các Chi cục Thuế khu vực đi vào hoạt động ổn định

Giao dịch thu nộp thuế tại Chi cục thuế khu vực Yên Mô -Tam Điệp. Ảnh: Mạnh Huy

PV: Xin đồng chí cho biết chủ trương và tình hình triển khai, sắp xếp, sáp nhập CCT các quận, huyện, thị xã, thành phố thành CCT khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

Đ/c Đinh Nam Thắng: Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 520 phê duyệt Kế hoạch triển khai, sắp xếp, sáp nhập CCT các quận, huyện, thị xã, thành phố thành CCT khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngay trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai điểm, thành lập CCT khu vực tại 6 địa phương, theo đó hợp nhất 34 CCT  để thành lập 6 CCT khu vực, giảm 18 CCT.

Từ đầu năm đến tháng 7 năm 2019, Tổng cục Thuế triển khai hai đợt sắp xếp để thành lập CCT khu vực đối với 25 tỉnh. Trong tháng 9/2018 ngành Thuế tiếp tục hợp nhất và thành lập các CCT khu vực trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh, thành phố. Tính đến hết tháng 9/2019, Tổng cục Thuế thực hiện hợp nhất 401 CCT thuộc 61 Cục Thuế tỉnh, thành phố và thành lập 190 CCT khu vực, giảm 211 CCT. Số CCT trong cả nước đã giảm từ 711 xuống còn 500 CCT.

PV: Việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế tại Ninh Bình có những khó khăn và thuận lợi gì? Sau khi sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị đi vào hoạt động như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Đinh Nam Thắng: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế Ninh Bình đã triển khai sắp xếp lại các phòng chức năng, chuyên môn thuộc phạm vi đơn vị quản lý. Đến cuối tháng 9 tiến hành hợp nhất sáp nhập CCT thành phố Ninh Bình với CCT huyện Hoa Lư, lấy tên gọi là CCT khu vực Ninh Bình - Hoa Lư, trụ sở tại CCT thành phố Ninh Bình; sáp nhập CCT thành phố Tam Điệp với CCT huyện Yên Mô, lấy tên gọi là CCT khu vực Tam Điệp - Yên Mô, trụ sở tại CCT thành phố Tam Điệp.

Việc sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy, công tác sắp xếp lại nhân sự, nhất là vị trí cấp trưởng, ban đầu cũng gặp khó khăn. Đối với các vị trí đội trưởng khi sắp xếp chuyển xuống làm đội phó các đội thuế, chúng tôi đã gặp gỡ riêng để trao đổi thông tin và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các đồng chí, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất vì mục tiêu, lợi ích chung.

Do làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương và thực hiện sắp xếp bộ máy dân chủ, công khai, công tâm, với tiêu chí lựa chọn rõ ràng, vận động tốt nên công tác sắp xếp vị trí đảm bảo đúng tiêu chí đề ra, đến nay các vị trí cán bộ đều yên tâm công tác.

Do đầu mối giảm nên việc đi lại của cán bộ thuế cũng gặp khó khăn, nhất là những đơn vị có địa bàn rộng, tuy nhiên công tác quản lý thu tại các CCT khu vực đã diễn ra ổn định, thuận lợi, đến thời điểm này không có đơn từ khiếu nại, không gây khó khăn cho người nộp thuế.

Ngay sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động từ 7/10/2019, hai CCT khu vực trên đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý tài chính, tài sản để hoạt động thông suốt; triển khai kịp thời nhiệm vụ quản lý thuế theo đúng quy định. Việc sắp xếp lại các đơn vị cơ bản không gây xáo trộn lớn đối với tổ chức bộ máy, tâm lý cán bộ.

Đồng thời, vẫn đảm bảo sự phối hợp với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Về công tác phục vụ người nộp thuế sau sáp nhập: Tại các địa bàn không có trụ sở CCT khu vực, Chi cục đã tổ chức bộ phận "một cửa" để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế trên địa bàn và giao cho một đồng chí lãnh đạo CCT khu vực phụ trách.

Theo đó, bộ phận "một cửa" sẽ tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính về thuế theo quy định; tiếp nhận các văn bản của người nộp thuế gửi trực tiếp cơ quan thuế hoặc theo đường bưu chính. Đồng thời, tiếp nhận tất cả các nghiệp vụ thuế theo quy định, như các tờ khai đăng ký thuế, cấp mã số thuế, hồ sơ khai, miễn, giảm thuế, hoàn thuế và các tài liệu, chứng từ có liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế...

Bên cạnh đó, bộ phận "một cửa" còn thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế; tính thuế; phát hành thông báo; thực hiện hạch toán; nhập vào hệ thống các khoản thu phát sinh trên địa bàn huyện và phối hợp với Kho bạc Nhà nước để đối chiếu đối với các khoản tiền thuế và các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn...Do vậy nhiệm vụ chính là thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn được thực hiện tốt, tháng 10/2019 số thu đạt cao hơn so với dự toán.

PV: Được biết, trong thời gian tới Cục thuế tỉnh có kế hoạch tiếp tục sáp nhập 4 Chi cục Thuế gồm: Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh, Kim Sơn và thành lập 2 Chi cục thuế khu vực. Đồng chí cho biết kế hoạch và giải pháp thực hiện?

Đ/c Đinh Nam Thắng: Phát huy thành công bước đầu đề án sáp nhập các CCT khu vực, trong thời gian tới Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai sáp nhập 4 CCT còn lại là CCT huyện Nho Quan và CCT huyện Gia Viễn sáp nhập thành CCT khu vực Nho Quan - Gia Viễn, trụ sở tại CCT huyện Nho Quan; CCT huyện Kim Sơn và CCT huyện Yên Khánh sáp nhập thành CCT khu vực Kim Sơn - Yên Khánh, trụ sở tại CCT huyện Kim Sơn theo lộ trình của Bộ Tài chính là vào quý I năm 2020.

Trong thời gian tới Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế tốt hơn. Cùng với việc kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, các đơn vị trực thuộc rà soát tài sản, kinh phí, đầu tư hoàn thiện cơ sở, trang thiết bị để phục vụ tốt nhất cho công việc sắp xếp, sáp nhập.

PV: Đồng chí cho biết chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 của tỉnh và việc sáp nhập, thành lập các Chi cục Thuế khu vực có ảnh hưởng gì đến chỉ tiêu này?

Đ/c Đinh Nam Thắng: Đến hết tháng 10, số thu nội địa của tỉnh Ninh Bình được trên 9.272 tỷ đồng, đạt 145% dự toán HĐND giao, tăng 51% so với cùng kỳ này năm trước. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách được trên 6.100 tỷ đồng, đạt 112% dự toán, tăng 48% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt trên 3.103 tỷ đồng, vượt 263% dự toán.

Tại các đơn vị được sáp nhập, số thu tháng 10/2019 tăng khá so với tháng 9. Cụ thể tại CCT  khu vực Ninh Bình - Hoa Lư, tổng thu đạt 1.681 tỷ đồng, vượt 94% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 47% so với cùng kỳ; trong đó thu từ thuế phí, lệ phí và thu khác ngân sách được trên 601 tỷ đồng, đạt 122% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ. Tại CCT khu vực Tam Điệp - Yên Mô, trong đó địa bàn huyện Yên Mô 10 tháng đã hoàn thành dự toán, với số thu thuế, phí đạt trên 59 tỷ đồng, so với dự toán phấn đấu tỉnh giao, vượt 10%, so với cùng kỳ tăng 17%.

Riêng khu vực thành phố Tam Điệp có tiến độ thu 9 tháng thấp nhất tỉnh, nhưng sang tháng 10 do được tăng cường lực lượng trong công tác đôn đốc thu, nhất là công tác thu nợ, thu ngân sách trên địa bàn được trên 41 tỷ 800 triệu đồng, nâng số thu lũy kế 10 tháng đạt trên 186 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ. Để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 Cục Thuế phấn đấu đạt mức dự toán thu 10.000 tỷ đồng, thì nhiệm vụ trong 2 tháng còn lại vẫn hết sức nặng nề.

Do thời điểm cuối năm ngành Thuế tập trung nhiều công việc trọng tâm, Cục thuế vừa phải thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp để hoàn thành công tác sáp nhập. Đồng thời chủ động, bằng nhiều giải pháp thực hiện thu ngân sách năm 2019 hoàn thành vượt dự toán phấn đấu tỉnh giao. Tuy vậy việc sáp nhập và thành lập các CCT khu vực cũng không ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý thu ngân sách.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Trường Sinh (Thực hiện)