Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoa Lư

Chiều 15/9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 tại huyện Hoa Lư. Cùng đi có lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh.

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoa Lư

Quảng cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Anh

Báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hoa Lư cho biết: Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2016, huyện Hoa Lư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu ở 10/10 xã, trong đó xã Ninh Giang và Ninh Mỹ là 2 địa phương làm điểm của tỉnh. 

Đến nay, qua rà soát, xã Ninh Giang đã đạt 14/14 tiêu chí, huyện cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh công nhận xã Ninh Giang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Các xã Ninh Mỹ, Trường Yên về cơ bản đã đạt 14/14 tiêu chí và đang đẩy nhanh các công trình, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2021. 

Về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Hoa Lư đã triển khai thực hiện đến tất cả các thôn, xóm; trong đó tập trung xây dựng 12 khu dân cư NTM làm điểm theo Quyết định của tỉnh và 3 khu dân cư điểm của huyện. Đến nay, huyện Hoa Lư đã có 12 thôn, xóm được công nhận đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; dự kiến đến hết năm sẽ có trên 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận. 

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoa Lư
Đoàn kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Ninh Mỹ.

 

Về phát triển sản xuất, Hoa Lư đã hỗ trợ triển khai các mô hình đem lại giá trị và hiệu quả cao, như: Măng tây, ngải cứu trắng, cá rô Tổng Trường; rau an toàn, lúa chất lượng cao, cá trầu tiến vua, sen Nhật…, trên cơ sở đó nâng cao thu nhập bình quân đầu người và giá trị trên 1 ha canh tác của các địa phương. Huyện cũng chỉ đạo các xã hoàn thiện các công trình, dự án dang dở; thanh toán nợ xây dựng cơ bản…; tập trung giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. 

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ: Hoa Lư là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Những năm qua huyện đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã trên địa bàn xây dựng NTM kiểu mẫu và đạt được kết quả tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng cao; giá trị bình quân trên 1 ha canh tác đạt trên 130 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt… 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm, tạo cơ chế về nguồn lực để nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới; đồng thời xóa nợ xây dựng cơ bản; hỗ trợ các xã xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm đi vào thực chất, không chạy theo thành tích; đảm bảo tính bền vững, lâu dài và đáp ứng được sự mong mỏi và hài lòng của người dân trên địa bàn.

Trong chương trình, Đoàn đã đi kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Trường Yên, Ninh Mỹ.

Đinh Chúc