Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của huyện Gia Viễn

Ngày 14/9, Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 của huyện Gia Viễn.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của huyện Gia Viễn

Đoàn thị sát thực tế công trình Nhà văn hóa xã Gia Trung.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Gia Viễn và các xã.

Đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát thực tế và nghe báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới (XD NTM) của các xã: Gia Xuân, Gia Trung và Gia Lạc - đây là những xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 của huyện Gia Viễn.

Sau 7 năm thực hiện Chương trình XD NTM, xã Gia Xuân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 18/19 tiêu chí. Gia Xuân còn 1 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa là chưa đạt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tiêu chí tháng 11 năm 2018. Dự tính kinh phí thực hiện cho tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa ở Gia Xuân là 15 tỷ đồng.

Đoàn công tác của tỉnh cũng đến nghe thực trạng XD NTM ở xã Gia Trung, địa phương mới đạt 16/19 tiêu chí, đang cần nguồn kinh phí khá lớn để thực hiện các tiêu chí: Trường học (khoảng 4 tỷ đồng), cơ sở vật chất văn hóa (khoảng 16 tỷ đồng) và Y tế cần (500 triệu đồng).

Đoàn làm việc tại xã Gia Xuân.

Đoàn làm việc tại xã Gia Xuân.

Đối với xã Gia Lạc đã đạt 18/19 tiêu chí, hiện tại địa phương đang đẩy nhanh thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, với kinh phí ước gần 21 tỷ đồng để triển khai xây dựng mới: Nhà văn hóa trung tâm và 6 nhà văn hóa xóm….

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo XD NTM các xã đều có chung đề nghị UBND các cấp, các ban ngành liên quan hỗ trợ, giúp đỡ xã đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đấu giá, giá trị quyền sử dụng đất, giải quyết những tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng,… để có nguồn kinh phí hoàn thành tiêu chí còn đang dang dở.

Đồng chí Trần Văn Hà, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo Văn phòng điều phối XD NTMhuyện, Ban chỉ đạo các xã chuẩn bị nội dung khá chu đáo, tạo điều kiện giúp Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cam kết, thực trạng XD NTM của các xã, những tiêu chí chưa đạt được, đoàn công tác sẽ báo cáo đến các ban, ngành cấp trên và địa phương tìm giải pháp cụ thể, đặc biệt là kiến nghị đề xuất đến các cấp, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải pháp tạo nguồn lực kinh phí giúp các xã về đích theo đúng quy định.

Nguyễn Minh- Đức Lam