Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của huyện Kim Sơn và Yên Mô

Ngày 12/9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến khảo sát và làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của huyện Kim Sơn và Yên Mô. Trong đoàn còn có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của huyện Kim Sơn và Yên Mô

Đoàn công tác thăm thực địa các công trinh NTM nhà văn hóa xã Định Hóa

*Đối với huyện Kim Sơn có 2 xã là Chất Bình đã đạt 14 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), còn 5 tiêu chí chưa hoàn thiện. Các tiêu chí chưa hoàn thiện là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và tiêu chí hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật; xã Định Hóa hiện đã đạt được 15/19 tiêu chí NTM, các tiêu chí chưa đạt bao gồm: giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của 2 xã, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Chất Bình và Định Hóa trong thời gian qua.

Để giúp các xã phấn đấu về đích nông thôn mới đúng tiến độ trong năm 2018, đồng chí đề nghị xã tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Xã Chất Bình tiếp tục đốc thúc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa xã. Xã Định Hóa tập trung nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, làm điểm tập trung sinh hoạt cộng đồng.

Rà soát lại tỷ lệ hộ nghèo; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Các địa phương cần đảm bảo sự công khai, minh bạch trong các khoản thu chi đầu tư xây dựng; thúc đẩy đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát hệ thống đường giao thông nông thôn, báo cáo huyện, tỉnh xem xét. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Kim Sơn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời nắm bắt những khó khăn của 2 xã Chất Bình và Định Hóa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cùng các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc; tập trung hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với huyện Kim Sơn nghiên cứu, triển khai mô hình chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.

*Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục làm việc với 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của huyện Yên Mô là xã Yên Phong và Yên Mạc. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đoàn công tác

Đoàn công tác làm việc với huyện Yên Mô

Tại xã Yên Phong hiện đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, một số tiêu chí cần nguồn vốn để hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí như giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường. Tổng kinh phí đầu tư để nâng cao các tiêu chí trên là 10,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 của xã Yên Mạc, hiện nay địa phương đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy vậy, cần nguồn vốn lớn để đầu tư hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng nỗ lực của xã Yên Phong và xã Yên Mạc trong suốt 7 năm xây dựng nông thôn mới đã qua. Qua đó góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Đồng chí nêu rõ: Trong các tiêu chí đã hoàn thiện, hai địa phương đã có những tiêu chí đạt vững, nhưng cũng có những tiêu chí mới cơ bản đạt. Nhằm giúp đỡ hai xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu xã Yên Phong tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công của 5 tuyến đường giao thông, hoàn thành xong trước Tết trung thu cổ truyền. Tranh thủ các nguồn vốn, tập trung cao cho tiêu chí trường học.

Về việc đấu giá ki ốt trong chợ nông thôn phải đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho mọi người dân đều được tham gia đấu giá. Xã Yên Phong tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân nhằm nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch. Đồng chí cũng yêu cầu UBND huyện Yên Mô chỉ đạo phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thành các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất cho xã Yên Phong, sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm. Đối với xã Yên Mạc, đồng chí yêu cầu xã tiếp tục rà soát lại tất cả các tiêu chí: giao thông, vệ sinh môi trường, giáo dục, mô hình chuyển đổi trong sản xuất, văn hóa. Về vấn đề đấu giá đất, yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường sớm tiến hành kiểm định, báo cáo UBND tỉnh. Văn phòng điều phối huyện tổng hợp các văn bản, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ xét đạt chuẩn NTM.

Thái Học - Đức Lam