Cục Thuế Ninh Bình: Nhiều giải pháp tăng trưởng nguồn thu

6 tháng đầu năm 2008, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế trong tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá; thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

 

Công tác thu ngân sách đạt tiến độ khá. Đến hết tháng 6, tổng thu ngân sách toàn tỉnh được 860 tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 59,3% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh, tăng 124,7% so với cùng kỳ.

Ngành Thuế đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý thuế nhằm khai thác nguồn thu, phối hợp tốt với các cấp, các ngành chống thất thu ngân sách có hiệu quả. Công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh. Ngành Thuế chủ động với phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp, Báo Ninh Bình, Đài PT-TH Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc về pháp luật thuế cho người nộp thuế.

Tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn, tuyên truyền về nội dung sửa đổi của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tập huấn, cung cấp miễn phí, hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai bằng công nghệ mã vạch 2 chiều cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn. Lập kế hoạch tuyên truyền và tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về Luật Thuế thu nhập cá nhân, cấp phát tài liệu và cung cấp miễn phí hàng nghìn tờ rơi về các chính sách thuế cho trên 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kê khai thuế theo đúng quy định của pháp luật, kiểm tra các cơ sở ngưng, nghỉ, giải thể, di chuyển địa điểm. Triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai, chủ động triển khai, chỉ đạo các đơn vị trong ngành, phấn đấu đến cuối năm 100% các doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn nộp tờ khai thuế hàng tháng bằng mã vạch 2 chiều.

Công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế: 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tổ chức rà soát, đối chiếu, kiểm tra, phân loại và tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý: áp dụng biện pháp xử phạt nộp chậm, tăng cường các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định..., do vậy tỷ lệ nợ thuế tính trên tổng số thuế phát sinh so với cùng kỳ năm trước giảm đáng kể.

Đẩy mạnh công tác thu thuế để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế: Thực hiện kiểm tra thường xuyên đối với hầu hết các hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế của người nộp thuế. Công tác thanh tra thuế tăng cường trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin, phân loại rủi ro theo quy định của Luật Quản lý thuế. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt theo đúng tiến độ. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh việc thực hiện các quy trình quản lý của ngành.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao thu ngân sách năm 2008 đạt 1.700 tỷ đồng trở lên cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh đang ra sức thi đua, bằng nhiều giải pháp tích cực. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong công tác quản lý thuế. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Luật Thuế mới: Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế GTGT, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Đôn đốc các biện pháp theo quy định nhằm thu hồi triệt để nợ đọng thuế. Tập trung xây dựng các đề án, trong công tác quản lý thu, chống thất thu qua giá, qua định mức, thuế suất ở tất cả các nguồn thu, sắc thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh dễ xảy ra thất thu như: kinh doanh khách sạn, nhà hàng, xe máy, thuốc tân dược, điện thoại di động, xây dựng, vận tải. Thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý kiềm chế lạm phát; chống tăng giá.

Điều tra xác định doanh thu tính thuế của các cơ sở kinh doanh phù hợp với giá thực bán, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế thu không được thấp hơn tốc độ tăng giá. Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra thuế: tập trung vào các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tăng giá, các doanh nghiệp có số thu lớn, có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để trốn thuế. Kiên quyết xử lý các trường hợp kê khai thuế không chính xác, kịp thời phát hiện, uốn nắn chấn chỉnh. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với nguồn thu liên quan đến đất đai: Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành, khẩn trương xây dựng quy hoạch, phương án giải phóng và san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Những nơi đã thực hiện xong phải triển khai ngay các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, giải quyết kịp thời các vướng mắc về thủ tục giao đất, đấu giá đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất. Kịp thời điều chỉnh giá giao đất, đấu giá đất phù hợp với giá thực tế thị trường nhằm kích thích sự phát triển của thị trường bất động sản. Đôn đốc nộp kịp thời số tiền giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành Thuế và người nộp thuế. Phấn đấu thu ngân sách cả năm hoàn thành vượt chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao.

 

Mạnh Huy

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện