Yên Khánh: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023

Ngày 23/5, UBND huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023.

Yên Khánh: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Vụ Mùa năm 2022, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai kế hoạch, tổ chức sản xuất, bảo vệ cây trồng nên sản xuất đã giành thắng lợi toàn diện về năng suất, sản lượng, giá trị. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 8.310 ha; giá trị sản xuất đạt 428.632 triệu đồng; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 51,58 triệu đồng. 

Điểm nổi bật trong vụ Mùa vừa qua là huyện đã vận động bà con giảm diện tích lúa gieo sạ, tăng diện tích lúa cấy. Cụ thể, trong tổng diện tích 7.684 ha lúa, đã có 3.920 ha lúa cấy (chiếm 51%); trong đó, diện tích cấy bằng máy là 700 ha (chiếm 10%). Bên cạnh đó, cơ giới hóa được tăng cường, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giống mới cũng được đưa vào ứng dụng. Nhờ vậy đã góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng, giá trị nông sản. 

Vụ Mùa năm 2023 nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, các đối tượng dịch hại thường phức tạp, diện tích lúa cỏ tồn tại nhiều qua các vụ, lao động thiếu hụt… 

Để đảm bảo sản xuất an toàn, thắng lợi, huyện Yên Khánh đã xây dựng những giải pháp, phương án thực hiện cụ thể. Trong đó, tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa Xuân, làm đất sớm, điều tiết nước hợp lý. Bố trí diện tích trà sớm gọn vùng để làm cây vụ Đông sớm và bố trí cấy ở chân ruộng trũng bằng các giống dài ngày để phòng chống khả năng ngập lụt khi mưa úng.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi từ sạ sang cấy, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao canh tác theo hướng hữu cơ. Tăng cường, mở rộng các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng chuyển đổi diện tích vùng sản xuất lúa hiệu quả thấp sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hoặc cấy lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Toàn huyện Yên Khánh phấn đấu gieo trồng 8.310 ha cây trồng các loại. Trong đó, lúa là 7.676 ha, còn lại là các cây rau màu như: đậu tương, lạc, ngô, khoai, rau các loại… 

Huyện cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cấy tay, cấy máy lên 70%; tỷ lệ giống lúa chất lượng cao đạt 97%. Thời gian gieo mạ và cấy tập trung vào nửa cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

                                           Nguyễn Lựu- Minh Đường