Yên Khánh: Đẩy mạnh phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp

Có dịp về Yên Khánh, chúng tôi nhận thấy sự phát triển nhanh của nghề tiểu thủ công nghiệp nơi đây. Đồng chí Trương Đức Lộc, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh cho biết: "Nghề tiểu thủ công đã mang lại cho Yên Khánh một sắc diện mới. Có được kết quả đó phải kể đến vai trò tiền phong, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong triển khai sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết 04 về đẩy mạnh trồng, chế biến cói, thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ".

Yên Khánh: Đẩy mạnh phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp

Sản xuất hàng nứa chắp xuất khẩu tại Doanh nghiệp tu nhân sản xuất cói xuất khẩu Thành Hóa. Ảnh: Phạm Trường.

Cũng như Nghị quyết 03 về sản xuất vụ đông, Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào sản xuất tiểu thủ công nghiệp của Yên Khánh, giúp người dân tin tưởng hơn khi đầu tư sản xuất và bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 04/NQ-TU về đẩy mạnh trồng, chế biến cói, thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ, Huyện ủy Yên Khánh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về đẩy mạnh phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2010 với những giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Với những chính sách hỗ trợ, kích cầu hữu hiệu, Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 04 của Huyện ủy đã được cán bộ, đảng viên đón nhận nhiệt tình, tích cực tham gia, vận động người dân thực hiện với phương châm "Đảng viên đi trước".

Đảng viên Phạm Quang Viễn ở chi bộ 5, Đảng bộ xã Khánh Hồng là một trong những người tích cực tham gia phát triển tiểu thủ công nghiệp ở địa phương cũng như vận động nhiều quần chúng nhân dân cùng tham gia. Anh cho biết đã hơn 2 năm nay gia đình anh nhận làm hàng cói và bèo bồng để làm trong những lúc nông nhàn với một số lượng tương đối lớn. Lúc đầu anh cũng e ngại vì sợ tay nghề không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, sản phẩm làm ra không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trả lại... Nhiều người trong làng lúc đó cũng có suy nghĩ như anh. Nhưng khi được quán triệt Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 04 của Huyện ủy, anh đã thấy yên tâm hơn với những chính sách hỗ trợ cũng như việc dạy nghề cho người dân để tham gia phát triển sản xuất.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại Doanh nghiệp tư nhân

cói xuất khẩu Thành Hóa (Yên Khánh).

 

Anh và một số đảng viên trong chi bộ đã vận động bà con đứng ra nhận hàng về làm tại nhà. Thời gian đầu cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm cũng như kỹ năng sản xuất nhưng anh đã tham gia vào khóa học nghề do xã tổ chức và truyền tải những kiến thức đã học được cho bà con cùng biết. Cho đến thời điểm này, toàn xã Khánh Hồng đã có gần 90% người dân tham gia làm nghề đan bèo tây xuất khẩu với mức thu nhập trung bình 20 đến 25 nghìn đồng/người/ngày, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Yên Khánh là huyện có nhiều thuận lợi để phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn như: Nguồn lao động dồi dào, người lao động cần cù sáng tạo, nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp phong phú, cơ sở hạ tầng được đầu tư… Nhận thức được vấn đề này những năm qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng đến phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề sản xuất hàng cói, nứa chắp, bèo tây, lúa non, thêu ren…

Tuy nhiên, tiểu thủ công nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của huyện, còn tự phát, nhỏ lẻ, phân tán, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế, sản xuất chưa ổn định, lao động chủ yếu là chưa được đào tạo nên khi chuyển nghề gặp khó khăn, sản phẩm có giá trị xuất khẩu ít. Một số sản phẩm dễ tiêu thụ có thu nhập khá thì phải mua nguyên liệu ở xa. Hơn nữa, việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp của các cấp ủy đảng còn nhiều lúng túng, tập trung chưa cao, chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của các ngành nghề, vai trò của đảng viên tham gia tích cực vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn nhiều hạn chế. Chính vì thế, Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra đời như một động lực, mở ra hướng đi, hướng chỉ đạo cho các cấp ủy đảng và chính quyền nơi đây với những giải pháp cụ thể, những chính sách hỗ trợ để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Đảng bộ Yên Khánh xác định: Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực cho đầu tư và phát triển tiểu thủ công nghiệp, xác định đây là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp toàn diện, thu hút nhiều lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Với phương châm chỉ đạo ấy, Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 04 của Huyện ủy đã được triển khai đến từng chi bộ, từng đảng viên để đảng viên nhận thức đúng đắn, từ đó tuyên truyền để quần chúng nhân dân hăng hái tham gia vào các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp.  Nếu như trước đây ở Yên Khánh, người dân học nghề lẫn nhau thì bây giờ họ đã được tham gia vào các lớp học nghề do huyện, xã mở. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc dạy nghề, bao tiêu sản phẩm, giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất ngày được nâng lên, tạo được hiệu quả trong hành động. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân đều mở lớp dạy nghề cho hội viên, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ.

Huyện cũng tiếp tục nâng cao chất lượng Trung tâm học tập cộng đồng của các xã, thị trấn, khuyến khích và tạo điều kiện cho câu lạc bộ nữ doanh nghiệp, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với những chính sách ưu đãi. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có kế hoạch cụ thể cho vay vốn phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, tập trung cho những dự án có quy mô lớn và giải quyết được nhiều lao động có việc làm.

Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực theo đúng tinh thần của Nghị quyết 04, sau hai năm thực hiện Nghị quyết, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt gần 100 tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho trên 3.000 lao động. Huyện đã có 5 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Đó là động lực để Yên Khánh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, năng động.

Quỳnh Thu