Đến ngày 22/6, 665/665 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã bảo đảm được phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở: Đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ

Đến ngày 22/6, 665/665 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã bảo đảm được phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Yên Mô: Ghi nhận từ đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 182 của Tỉnh ủy Ninh Bình về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, đến ngày 6/6/2020, 59/59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Mô đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Yên Mô tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ghi nhận từ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm đại hội cấp trên cơ sở, bởi vậy thành công của Đại hội là khởi đầu thuận lợi và có ý nghĩa quan trọng để Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX: Tin tưởng và kỳ vọng

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với nhiều việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm và niềm tin với Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cũng đồng thời gửi gắm, bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và thống nhất ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 "về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng với mục tiêu nhằm củng cố và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển nhanh, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Công đoàn viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ do tổ chức công đoàn giao.

Sắp xếp cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không phải người địa phương: Hiệu quả bước đầu trong công tác cán bộ ở Gia Viễn

Thực hiện chủ trương sắp xếp cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không phải là người địa phương, huyện Gia Viễn đã xây dựng lộ trình cụ thể. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung thực hiện việc bố trí chức danh Bí thư cấp xã không phải là người địa phương trước, sau đó sẽ tiếp tục triển khai đối với chức danh Chủ tịch UBND. Điều này đã mang lại "luồng gió mới", vừa giúp cho các địa phương có những chuyển biến tích cực, đồng thời tạo môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ.

Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Ghi nhận từ đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Đảng bộ thành phố Ninh Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Thời gian qua, cùng với việc tích cực chuẩn bị các nội dung, công việc cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Kết quả này góp phần hướng tới thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Tư tưởng đó của Người vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Tam Điệp tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ thành phố, do vậy sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Tam Điệp đã quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời nội dung tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đến nay, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đảng bộ xã Gia Thủy: Tạo chuyển biến từ những quyết sách hợp lòng dân

Xã Gia Thủy (Nho Quan) nổi tiếng với làng nghề gốm truyền thống và cũng được nhiều người biết đến bởi những khó khăn do đặc thù là vùng "rốn lũ". Nhưng có một thực tế là chính những khó khăn đó lại là động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nơi đây đoàn kết vươn lên với khát vọng xây dựng quê hương Gia Thủy giàu đẹp, văn minh. Kết quả của những nỗ lực được ghi nhận bằng việc đầu năm 2019, Gia Thủy vinh dự đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Trong hành trình vươn lên đó ghi nhận vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ xã với những quyết sách hợp lòng dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chi bộ Tổ dân phố 18: Gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Chi bộ Tổ dân phố 18, phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tổ dân phố 18 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Rà soát, sàng lọc đảng viên ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp: Dân chủ, công tâm để chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được ban hành từ đầu năm 2019. Việc triển khai Chỉ thị này có thể coi là đợt sàng lọc, chấn chỉnh kỷ luật Đảng được làm đồng bộ, bài bản và nghiêm túc, góp phần chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tại Đảng bộ thành phố Tam Điệp, Thành ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong quá trình rà soát, bên cạnh tuân thủ tất cả các bước theo quy định, cấp ủy phải thực sự dân chủ, công tâm.

Để nêu gương, cán bộ, đảng viên phải làm những điều tốt đẹp

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn chủ đề công tác hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phát huy tinh thần nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân và đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quần chúng nhân dân luôn luôn chú ý đến lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, hiện nay trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhất là xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đảng bộ xã Quang Sơn: Gắn việc học và làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả từ cách làm sáng tạo của Đảng ủy xã khi gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13/5, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 -2025) sẽ diễn ra. Đây là dịp để Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải nhìn lại kết quả chặng đường 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn

Thời điểm này đang diễn ra đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới.

Hiệu quả của việc thành lập chi bộ Công an xã

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 100% xã, thị trấn. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các xã đã thành lập chi bộ Công an để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại những chuyển biến tích cực.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT: Đổi mới, sáng tạo, phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.