Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở huyện Hoa Lư

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Quan tâm phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020", Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thành công từ đại hội cấp trên cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 6/11/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh đã tiến hành thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được các cấp ủy chủ động triển khai sớm, kỹ lưỡng, chu đáo và được tổ chức bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong từng đảng bộ cấp huyện nói riêng và trong Đảng bộ tỉnh nói chung.

Lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở thành phố Tam Điệp

5 năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố Tam Điệp triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đã được duy trì, nhân rộng không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị mà quan trọng hơn cả là đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Chuyển biến trong công tác phát triển đảng ở Đảng bộ huyện Kim Sơn

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt được Đảng bộ huyện Kim Sơn chú trọng trong thực hiện công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác phát triển đảng được các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp phù hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Gia Viễn sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Những ngày này, trên địa bàn huyện Gia Viễn nơi đâu cũng ngập tràn cờ hoa, biểu ngữ, băng rôn chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Không khí thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của huyện, tỉnh và đất nước đã và đang được các cơ quan, đơn vị phát động đã tạo ra một khí thế mới. Đến nay, nhiều phần việc đã và đang hoàn thành có sức lan tỏa rộng khắp và mang ý nghĩa thiết thực.

Thành phố Ninh Bình phát huy vai trò đảng viên hưu trí

Nhận thức rõ vai trò của người đảng viên "gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ", những năm qua, đội ngũ đảng viên hưu trí trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại nơi cư trú, tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm, cùng chi bộ, tổ dân phố thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Nho Quan đã và đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền, trong đó quan tâm đến tuyên truyền trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân chào đón sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn từng bước đổi mới phương thức hoạt động

Trong nhiều năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới các đối tượng phù hợp với phương châm "giúp các đối tượng hiểu tinh thần, thấy hiệu quả và biết cách làm". Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện.

Phát huy vai trò chủ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo nói chung, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đó là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bản thân mỗi cán bộ, công chức chủ động nêu gương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh đã góp phần đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; làm sâu sắc thêm lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phấn đấu xây dựng quê hương Yên Khánh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nho Quan, "dân vận khéo" góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Những năm gần đây, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Nho Quan đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội được duy trì, nhân rộng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Yên Khánh: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Yên Khánh đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở: Đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ

Đến ngày 22/6, 665/665 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã bảo đảm được phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Yên Mô: Ghi nhận từ đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 182 của Tỉnh ủy Ninh Bình về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, đến ngày 6/6/2020, 59/59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Mô đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Yên Mô tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ghi nhận từ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm đại hội cấp trên cơ sở, bởi vậy thành công của Đại hội là khởi đầu thuận lợi và có ý nghĩa quan trọng để Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX: Tin tưởng và kỳ vọng

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với nhiều việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm và niềm tin với Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cũng đồng thời gửi gắm, bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và thống nhất ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 "về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng với mục tiêu nhằm củng cố và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển nhanh, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Công đoàn viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ do tổ chức công đoàn giao.

Sắp xếp cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không phải người địa phương: Hiệu quả bước đầu trong công tác cán bộ ở Gia Viễn

Thực hiện chủ trương sắp xếp cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không phải là người địa phương, huyện Gia Viễn đã xây dựng lộ trình cụ thể. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung thực hiện việc bố trí chức danh Bí thư cấp xã không phải là người địa phương trước, sau đó sẽ tiếp tục triển khai đối với chức danh Chủ tịch UBND. Điều này đã mang lại "luồng gió mới", vừa giúp cho các địa phương có những chuyển biến tích cực, đồng thời tạo môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ.