Vụ mùa 2018, Hoa Lư phấn đấu có trên 620 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Vụ mùa 2018, Hoa Lư phấn đấu có trên 620 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Nông dân Hoa Lư gieo cấy lúa vụ mùa. Ảnh: Trần Đức

Theo kế hoạch vụ mùa 2018, huyện Hoa Lư gieo cấy 2.499,5 ha lúa với 100% diện tích ở trà mùa trung và có 84% diện tích cấy các giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao.

Trong giải pháp thực hiện, huyện chủ trương mở rộng liên kết sản xuất giữa các hộ gia đình với nhau; giữa các HTX với doanh nghiệp nhằm hình thành những mô hình cánh đồng mẫu vừa và lớn có quy mô từ 30 ha trở lên với tổng diện tích khoảng 621,5 ha, chủ yếu ở các xã: Ninh Hòa 160 ha, Ninh Giang 110 ha, Ninh Khang 161 ha, Ninh Thắng 71 ha, Ninh Mỹ 60 ha, Trường Yên 60 ha.

Đây là những khu đồng được gieo cấy đồng trà, đồng giống, đồng quy trình canh tác và tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất với việc hỗ trợ một phần kinh phí giống cho sản xuất.

Đinh Chúc