Trường Đại học Hoa Lư: Phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Ninh Bình

Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, quy mô đào tạo, việc tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường..., Trường Đại học Hoa Lư đã không ngừng vượt khó, từng bước xây dựng các điều kiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đất nước.

Trường Đại học Hoa Lư: Phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Ninh Bình

Tiết học của sinh viên Lào tại Trường Đại học Hoa Lư.

 Cùng với đó, Trường còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào theo chương trình hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Ninh Bình (Việt Nam) và U-Đôm-Xay (Lào).

Tiến sĩ Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết: Trường Đại học Hoa Lư tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình (thành lập năm 1959). Đến nay, qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Ninh Bình và đất nước, trên các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hóa, du lịch…, với hàng chục nghìn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cử nhân các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, Việt Nam học...

Hiện Trường Đại học Hoa Lư có 19 đơn vị trực thuộc, trong đó có 6 phòng chức năng, 7 khoa đào tạo, 2 bộ môn, 3 trung tâm và Ban Quản lý ký túc xá.Đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có là 267 người; trong đó, giảng viên là 200người (gồm 15 Tiến sỹ và 180 Thạc sỹ). Hầu hết cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực công tác và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, tâm huyết, yêu nghề.

Về cơ sở vật chất, hiện tương đối đầy đủ, phù hợp với nhu cầu đào tạo các ngành, nghề hiện có và giáo dục bậc THPT đã được phê duyệt, với67 phòng học, 20 phòng thực hành, thí nghiệm, giảng đường, nhà đa năng, thư viện, ký túc xá cao tầng, sân chơi, bãi tập cho sinh viên, khu khám, chữa bệnh cho cán bộ, viên chức và sinh viên... cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo với quy mô từ 2.000 đến 3.000 sinh viên.

Hiện nay, trường Đại học Hoa Lư đang đào tạo 7 khoa, gồm các khoa: Tự nhiên; Xã hội-Du lịch; Ngoại ngữ-Tin học; Tiểu học-Mầm non; Kinh tế-Kỹ thuật; Nông-Lâm; Giáo dục thường xuyên; trong đó, các ngành nghề đào tạo mũi nhọn của trường là sư phạm, kinh tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp…

Những năm học vừa qua, Nhà trường đã nỗ lực cố gắng trong việc tuyên truyền, quảng bá cho công tác tuyển sinh, cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo các ngành học, đảm bảo đúng quy chế; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy.

Công tác quản lý đào tạo luôn được chú trọng, từ việc xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng kỳ, cũng như việc lập thời khóa biểu, bố trí giảng dạy, học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên theo hướng lấy người học làm trung tâm.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động thao giảng, dự giờ, đánh giá giờ dạy của giảng viên; chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp trong hoạt động dạy và học; nâng cao chất lượng hoạt động thực tập sư phạm, thực tập nghề của sinh viên... Kết quả đánh giá tốt nghiệp hàng năm: Hệ Đại học, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt trên 99%, trong đó loại khá, giỏi đạt trên 50%; hệ Cao đẳng, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; hệ liên thông đại học, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó xếp loại khá trở lên đạt trên 70%...

Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, mỗi năm có từ 55-60 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó nhiều đề tài được áp dụng hiệu quả vào giảng dạy và học tập tại trường.

Năm 2019, thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng Trường Đại học Hoa Lư trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh Ninh Bình và đất nước, Trường Đại học Hoa Lư đã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành xây dựng Đề án thành lập trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về việc thành lập Trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An, trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư, đáp ứng nhu cầu học tập của con, em nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khối ngành sư phạm của trường. Trong năm học 2020-2021, Nhà trường sẽ tổ chức tuyển sinh khóa học đầu tiên.

Trường Đại học Hoa Lư cũng đã hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng trường, hiện đã mời Đoàn đánh giá ngoài về thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng Trường và công nhận Trường đạt chuẩn kiểm định theo quy định. Hoàn thành xây dựng Đề án quy hoạch phát triển Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, gửi các sở, ban, ngành liên quan để góp ý, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Cùng với đó, Nhà trường tích cực triển khai xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy; trong đó, trọng tâm là sắp xếp các khoa theo lĩnh vực đào tạo mũi nhọn: Văn hóa- Du lịch, Kinh tế- Kỹ thuật, Ngoại ngữ- Công nghệ thông tin, Sư phạm. Nhà trường cũng tích cực triển khai xây dựng Đề án đào tạo trình độ Tiến sĩ cho đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2020-2030, trình UBND tỉnh phê duyệt, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo và mở thêm các ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Theo Tiến sĩ Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, trong giai đoạn tiếp theo, Trường Đại học Hoa Lư xác định các mục tiêu chiến lược nhằm đưa Nhà trường ngày càng phát triển, hội nhập với các Trường Đại học trong nước.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được ứng dụng khoa học-công nghệ cao; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý; tích cực sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển chung của các trường đại học trong nước, quốc tế. Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực với phương châm "dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học", từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy.

Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnhhoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), gắn kết NCKH với đào tạo và phục vụ xã hội; trong đó tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, khai thác tối đa các lợi ích từ hợp tác quốc tế để phục vụ xã hội và tăng nguồn thu từ các hoạt động khoa học, sản xuất và dịch vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến... Từng bước phấn đấu xây dựng trường theo chuẩn một trường đại học ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong nước, là địa chỉ tin cậy của người dân Ninh Bình và khu vực lân cận lựa chọn cho con, em mình học tập, trưởng thành.

Mỹ Hạnh - Minh Quang