Triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020

Ngày 20/8, Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2019-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng năm học 2018-2019.

Triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020

Trao bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm học 2018-2019, Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Công đoàn Giáo dục đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, của LĐLĐ tỉnh để cụ thể hóa trong chương trình công tác, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hoạt động Công đoàn ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo tốt hơn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, tác động tích cực tới cộng đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động được quan tâm, chăm lo, cải thiện hơn; tăng cường nề nếp, kỷ cương trong các đơn vị, trường học và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; cán bộ, nhà giáo, người lao động có trách nhiệm cao hơn trong xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh, dân chủ, đoàn kết, đổi mới.

Nhiều hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp đã có sức lan tỏa trong ngành và trong xã hội, góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục đã tổ chức được 1.816 chủ đề dạy học về đổi mới phương phát dạy học và kiểm tra đánh giá; các phong trào thi đua trong ngành đua được triển khai sâu rộng; các hội thi thu hút sự tham gia tích cực đoàn viên, đã có 116 giáo viên THCS tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Ninh Bình năm học 2018-2019 và hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giải cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Ninh Bình lần XIII…

Hiện ngành Giáo dục Ninh Bình có 436/475 trường học đạt danh hiệu "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", trong đó có 304 đơn vị xuất sắc; có 436/475 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Phương hướng năm học 2019-2020, Công đoàn Giáo dục phấn đấu kết nạp 100% số cán bộ, giáo viên được tuyển dụng hàng năm vào tổ chức công đoàn; 96% trở lên nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" các cấp; 95% trở lên công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; có 8 đề tài, sáng kiến trở lên được công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, có 4 đoàn viên trở lên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo…

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho 2 cá nhân. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho Công đoàn giáo dục tỉnh và 4 cá nhân. LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua 1 tập thể, bằng khen 1 tập thể và 1 cá nhân. Công đoàn giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 47 cá nhân.

Tiến Minh - Minh Quang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện