Trao thưởng quỹ khuyến học, khuyến tài Ngô Thì Nhậm

Ngày 10/10, Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Ngô Thì Nhậm, thành phố Tam Điệp đã tổ chức trao thưởng quỹ khuyến học, khuyến tài Ngô Thì Nhậm năm học 2017-2018" cho các giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố.

Trao thưởng quỹ khuyến học, khuyến tài Ngô Thì Nhậm

Khen thưởng các em học sinh đạt thành tích.

Dự lễ trao thưởng có: Đại diện Hội Khuyến học tỉnh; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố Tam Điệp; Hội Khuyến học thành phố Tam Điệp; đại diện các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trường Cao đẳng nghề; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn.

Trong năm học 2017-2018 giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã giành được rất nhiều giải thưởng: kỳ thi cấp quốc gia đạt 61 giải; kỳ thi cấp tỉnh đạt 76 giải; cấp thành phố đạt 67 giải...

Để biểu dương và động viên kịp thời các giáo viên và học sinh có nhiều thành tích trong các kỳ thi năm học 2017-2018, Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Ngô Thì Nhậm đã tiến hành trao thưởng cho hơn 300 giáo viên và học sinh với tổng mức tiền thưởng hơn 80 triệu đồng.

Hoạt động trao thưởng có ý nghĩa khuyến khích giáo viên, học sinh các nhà trường thêm hăng say với hoạt động giảng dạy, học tập, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện dân trí, tạo nguồn lao động có trình độ cao, giàu kỹ năng nghề, phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Tam Điệp ngày càng văn minh, hiện đại.

Mai Phương- Minh Quang