Tổ chức bốc thăm học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tại trường THCS Trương Hán Siêu

Sáng 15/6, tại trường THCS Trương Hán Siêu, Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình chỉ đạo trường THCS Trương Hán Siêu tổ chức bốc thăm học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2019-2020.

Tổ chức bốc thăm học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tại trường THCS Trương Hán Siêu

Tổ chức bốc thăm học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 6.

Dự buổi bốc thăm có lãnh đạo thành phố Ninh Bình; phòng GD&ĐT thành phố; các phòng, ban chuyên môn liên quan của thành phố Ninh Bình; hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố và trên 300 phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6, trường THCS Trương Hán Siêu.

Quy trình bốc thăm được thực hiện như sau: Người điều hành sẽ đọc tên các học sinh, sau đó phụ huynh đem theo giấy hẹn để giáo viên hướng dẫn tại hòm phiếu đối chiếu. Nếu phụ huynh có con là học sinh nam thì bốc thăm tại hòm phiếu học sinh nam và ngược lại. Sau khi bốc thăm, phụ huynh gửi giấy thăm cho giáo viên hướng dẫn tại hòm phiếu để đọc to tên lớp mà phụ huynh đã bốc thăm được cho con em mình.

Sau đó, phụ huynh sẽ cầm phiếu hẹn và giấy thăm vừa bốc được đến bàn có ghi tên lớp để hoàn thiện các thông tin trong phiếu thăm và ký tên vào danh sách lớp theo hướng dẫn của Tổ thư ký. Tiếp đó, các phụ huynh về phòng chờ đã dán sẵn biển lớp mình vừa bắt được để chờ và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm được thực hiện bốc thăm sau khi kết thúc bốc thăm học sinh.

Ngay sau đó, nhà trường sẽ niêm yết danh sách học sinh các lớp vừa được bốc thăm tại bảng tin và bàn giao danh sách cho giáo viênchủ nhiệm. Đối với những học sinh đã nộp hồ sơ mà không đi bốc thăm, vắng mặt thì sẽ mời Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường lên bốc thăm hộ vào cuối buổi.

Việc tổ chức bốc thăm học sinh và giáo viên vào các lớp đầu cấp được thực hiện theo Quyết định số 278/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 của UBND thành phố Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Ninh Bình năm học 2019-2020 được đa số các bậc phụ huynh học sinh đồng tình, ủng hộ và đặt niềm tin sẽ tạo môi trường tuyển sinh đầu cấp công khai, minh bạch, công bằng cho học sinh, giảm dần sức nóng dư luận xã hội vào mỗi kỳ tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Mỹ Hạnh- Minh Quang