Thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THCS Quang Trung và Ninh Nhất

Ngày 26/4, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Ninh Bình, Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình năm 2019 tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung và trường THCS Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Dự khai mạc có đại diện một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo thành phố Ninh Bình... và 6 thí sinh tham gia thi tuyển vào hai trường THCS Quang Trung và Ninh Nhất.

Thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THCS Quang Trung và Ninh Nhất

Các đại biểu dự khai mạc. Ảnh: Minh Quang

Trước đó, ngày 2/4, Hội đồng thi tuyển thành phố đã tổ chức phần thi viết (kiến thức chung) với thang điểm 100. Hội đồng thi tuyển đã tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo và công khai kết quả thi. Người dự tuyển phải đạt trung bình từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

Trong phần thi trình bày chương trình hành động (trình bày đề án), các thí sinh sẽ trình bày tối đa 35 phút về thực trạng đơn vị có chức danh thi tuyển, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị, có chương trình hành động thực hiện... Tiếp sau đó trả lời các câu hỏi của Hội đồng nhằm làm rõ đề án và trả lời câu hỏi tình huống trong lãnh đạo, quản lý bằng hình thức bốc thăm các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của Hội đồng thi tuyển, với thời gian từ 40-60 phút.

Sau khi tổ chức thi xong phần trình bày đề án, người trúng tuyển là người có điểm thi trình bày đề án đạt từ 50 điểm trở lên và có kết quả phần thi này cao nhất cho từng chức danh hiệu trưởng đã đăng ký thi tuyển. Căn cứ kết quả đó, Hội đồng thi tuyển báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định.

Việc tổ chức thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình nhằm lựa chọn người có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, có năng lực quản lý, thực sự nổi trội trong số nguồn quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để bổ nhiệm. Đồng thời, giúp tuyển chọn cán bộ quản lý một cách công khai, minh bạch; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ viên chức và tạo điều kiện cho viên chức trẻ có trình độ, năng lực, đủ điều kiện tham gia thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thể hiện năng lực của bản thân.

Hạnh Chi