Thi tốt nghiệp phổ thông lần II: Sẽ có khoảng 3.000 thanh tra từ các trường đại học, cao đẳng

Khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên các trường đại học, cao đẳng sẽ được huy động để tham gia công tác thanh tra trong kỳ thi tốt nghiệp lần II tổ chức cuối tháng 8-2008, bằng 40% so với tổng số thanh tra huy động trong đợt thi lần I. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo, các thanh tra lần II này phải là người đã từng tham gia trong lần thi tốt nghiệp trước.

 

Tại mỗi địa phương, các đoàn thanh tra bố trí theo cơ cấu: 1 trưởng đoàn và 1 thư ký tại ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; 1 cán bộ giám sát tại hội đồng in sao đề thi.

Tại các hội đồng coi thi bố trí theo tình hình cụ thể. Hội đồng chấm có 1 thanh tra chấm trắc nghiệm và mỗi môn tự luận có 2 cán bộ thanh tra. Hội đồng chấm phúc khảo có 2 cán bộ (1 người thanh tra chấm trắc nghiệm, 1 người thanh tra chấm tự luận) để giám sát việc thực hiện quy trình và quy chế chấm thi. Mỗi hội đồng có 1 trưởng nhóm.

Theo TTXVN

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện