Thành phố Ninh Bình tổ chức bốc thăm vào lớp 6

Ngày 1/8, các trường THCS trên địa bàn thành phố Ninh Bình tổ chức bốc thăm chọn lớp và chọn giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2020-2021.

Thành phố Ninh Bình tổ chức bốc thăm vào lớp 6

Bốc thăm tại trường THCS Trương Hán Siêu.

Theo đó, trong ngày 1/8, buổi sáng có 6 trường và buổi chiều tiếp tục 6 trường THCS trên địa bàn thành phố thực hiện bốc thăm chọn lớp và chọn giáo viên chủ nhiệm lớp 6. Toàn thành phố có khoảng trên 2,3 nghìn học sinh tốt nghiệp lớp 5 bậc tiểu học thực hiện bốc thăm vào lớp 6 và gần 100 giáo viên chủ nhiệm lớp 6 được bốc thăm chọn lớp chủ nhiệm.

Quy trình bốc thăm được thực hiện như sau: Người điều hành sẽ đọc tên các học sinh, sau đó phụ huynh đem theo giấy hẹn để giáo viên hướng dẫn tại hòm phiếu đối chiếu. Nếu phụ huynh có con là học sinh nam thì bốc thăm tại hòm phiếu học sinh nam và ngược lại. Sau khi bốc thăm, phụ huynh gửi giấy thăm cho giáo viên hướng dẫn tại hòm phiếu để đọc to tên lớp mà phụ huynh đã bốc thăm được cho con em mình. Sau đó, phụ huynh sẽ cầm phiếu hẹn và giấy thăm vừa bốc được đến bàn có ghi tên lớp để hoàn thiện các thông tin trong phiếu thăm và ký tên vào danh sách lớp theo hướng dẫn của Tổ thư ký. 

Tiếp đó, các phụ huynh về phòng chờ đã dán sẵn biển lớp mình vừa bắt được để chờ và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm được thực hiện bốc thăm sau khi kết thúc bốc thăm học sinh. Ngay sau đó, nhà trường sẽ niêm yết danh sách học sinh các lớp vừa được bốc thăm tại bảng tin và bàn giao danh sách cho giáo viên chủ nhiệm. Đối với những học sinh đã nộp hồ sơ mà không đi bốc thăm, vắng mặt thì sẽ mời Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường lên bốc thăm hộ vào cuối buổi.

Đây là năm học thứ 2, thành phố Ninh Bình tiếp tục thực hiện phương án tuyển sinh đối với lớp 1 và lớp 6 theo hình thức tổ chức bốc thăm chọn lớp và chọn giáo viên chủ nhiệm. 

Việc tuyển sinh đầu cấp ở các cấp học được thực hiện theo hình thức xét tuyển và tổ chức bốc thăm được đa số các bậc phụ huynh học sinh đồng tình, ủng hộ, tạo môi trường tuyển sinh đầu cấp công khai, minh bạch, công bằng cho tất cả học sinh.

Hạnh Chi-Minh Quang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện