Thành phố Ninh Bình: 109/124 cơ sở mầm non tư thục không có giấy phép hoạt động

Toàn thành phố Ninh Bình hiện có 124 cơ sở mầm non tư thục, trông giữ 929 cháu, với tổng số 147 giáo viên.

Qua kiểm tra của Sở Giáo dục - Đào tạo, toàn thành phố có 109/124 cơ sở mầm non tư thục không có giấy phép hoạt động; 94 giáo viên chưa qua đào tạo, phần lớn các cơ sở đều không đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất như: sân chơi, diện tích phòng học, bếp ăn, thiết bị đồ dùng... Sở Giáo dục - Đào tạo đề nghị 64 cơ sở hoàn thiện trang bị cơ sở vật chất để cấp phép hoạt động cho và yêu cầu giải thể 45 cơ sở mầm non tư thục.

Linh Nhi