Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Sáng 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 29.

Dự hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Ngay sau khi Nghị quyết số 29 được ban hành, công tác tuyên truyền về Nghị quyết được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến 100% các cơ sở giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong toàn ngành, đảm bảo toàn diện, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời tham mưu với tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực, chấn chỉnh việc lạm thu tại các cơ sở giáo dục; đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch các kỳ thi, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 10 năm qua, tỉnh đã dành 24% tổng chi ngân sách hàng năm cho giáo dục. Hiện toàn tỉnh có 476 cơ sở giáo dục; quy mô và các loại hình trường lớp (công lập và ngoài công lập) ở tất cả các cấp học tiếp tục phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29NQTW
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng quan tâm đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; thực hiện đổi mới căn bản tình hình và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo, coi trọng quản lý chất lượng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở giáo dục.

Toàn ngành hiện có trên 14.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế đảm bảo cơ cấu, chủng loại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ giáo dục đào tạo trở lên đạt 93,7%, trong đó 33% trên chuẩn.

Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, từ năm 2017 - 2021, tỉnh liên tục xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia, thi tốt nghiệp THPT; năm 2022, xếp thứ 2 toàn quốc.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý. Trong 10 năm qua, toàn ngành đã có 1.075 dự án nghiên cứu KHKT dự thi cấp tỉnh; 30 dự án đạt giải cấp quốc gia.

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy khen cho 31 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 29.

 Hồng Vân - Minh Quang