Sở Giáo dục- đào tạo thông báo danh sách trúng truyển bổ sung chuyên Tin học và chuyên tiếng Pháp

Căn cứ kết quả kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020- 2021, kết luận của Hội đồng xét duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT, GDTX năm học 2020- 2021 (họp chiều ngày 30/7/2020), Sở Giáo dục- đào tạo thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin học (8 thí sinh, loại thí sinh SBD 110588 theo quy chế) và lớp chuyên tiếng Pháp (7 thí sinh), có danh sách kèm theo.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG LỚP CHUYÊN TIN HỌC

Sở Giáo dục đào tạo thông báo danh sách trúng truyển bổ sung chuyên Tin học và chuyên tiếng Pháp

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG LỚP CHUYÊN TIẾNG PHÁP

Sở Giáo dục đào tạo thông báo danh sách trúng truyển bổ sung chuyên Tin học và chuyên tiếng Pháp

 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện