Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra mục tiêu sớm triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá trong giai đoạn mới. Để hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trường Giang

Phóng viên (P.V): Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức vào trung tuần tháng 7 và thành công tốt đẹp. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm qua kỳ Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. 

Những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm qua kỳ Đại hội lần này đó là: Sự tích cực, chủ động, chuẩn bị sớm tất cả các phương án từ việc rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, tổ chức thực hiện đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ Khối đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở, đảm bảo tiến độ và rút kinh nghiệm ngay sau tổ chức đại hội điểm; chủ động rà soát, đánh giá, quy hoạch và chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp ủy. 

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sự đổi mới; phát động các phong trào thi đua, các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ Đại hội. 

Đặc biệt là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và Tổ công tác của tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ và sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2019-2020. 

P.V: Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, trong đó có nội dung quan trọng là đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025. Xin đồng chí cho biết những nội dung chính?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Đại hội đã thống nhất Quyết nghị: Nhất trí với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội. Đây là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ trong thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội nhất trí: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 7 mục tiêu chủ yếu cùng 3 khâu đột phá.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung vào 5 nhóm: Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và của tỉnh. Tăng cường đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính. 

Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở vững mạnh.

P.V: Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Đảng ủy Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Ngay sau Đại hội, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; hoàn thiện chương trình hành động để triển khai thực hiện. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá có lộ trình và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị năm 2020. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ; tập trung đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, với các hình thức đa dạng, phong phú; quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 là rất nặng nề. Với sự thành công của Đại hội, với quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, tôi tin tưởng rằng sẽ tạo ra luồng gió mới, dấu ấn mới của Đảng bộ Khối; nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xuân Trường

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện