Ninh Bình: Học sinh THPT, học viên GDTX cấp THPT đi học trở lại từ ngày 2/3

Ngày 28/2, Sở GD&ĐT có văn bản thông báo về việc thời gian đi học đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX và tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, căn cứ Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo: Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Riêng với học sinh THPT, học viên GDTX cấp THPT đi học trở lại kể từ ngày 02/3/2020.

Cùng với đó, tăng cường kỷ cương nền nếp trường lớp; xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo theo đúng kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 06/02/2020 của Sở về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020, các văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền, ngành GD&ĐT và ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở lại. Tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo Công văn số 550 của Bộ GD&ĐT.

Hạnh Chi