Ngành Giáo dục và Đào tạo: Nhiều sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

Triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có chiều sâu sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học và làm theo Bác đã thật sự lan tỏa trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người, góp phần tích cực đẩy lùi những tồn tại, hạn chế, qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo trong tình hình mới.

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Nhiều sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

Giờ chơi của các cháu trường Mầm non Bích Đào (thành phố Ninh Bình). ẢNh: PV

Được biết, để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành với quan điểm sâu sắc, toàn diện, nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Sở chỉ đạo tất cả các nhà trường, các đơn vị, các cơ sở giáo dục căn cứ vào kế hoạch của ngành để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

Trong quá trình tổ chức thực hiện chú trọng việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như trong các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các buổi sinh hoạt chuyên đề, cung cấp tài liệu..., làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều biện pháp sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" như: Xây dựng tủ sách Nguyễn Tất Thành tại tất cả các trường học từ cấp học Mầm non trở lên, gồm nhiều đầu sách hay như truyện kể đạo đức Hồ Chí Minh, tuyển tập các bài thơ ca ngợi Hồ Chủ tịch, các bài thơ của Bác, các nhạc phẩm ca ngợi Bác...

Biên tập và chỉ đạo giảng dạy tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường từ cấp Mầm non đến THPT; bộ tài liệu được biên tập công phu với các thể loại phong phú, đa dạng như thơ, truyện kể, bài hát. Xây dựng chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Đặc san Giáo dục Ninh Bình, ra mỗi quý một số, phát hành tới tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh... Việc đưa tài liệu vào giảng dạy chính khóa đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó ngành quan tâm xây dựng, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Sở gồm 3 chương, 8 điều quy định cụ thể về các lĩnh vực phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống, tác phong và giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" và tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với mục tiêu tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên, học sinh; xây dựng văn hóa trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường trong toàn tỉnh việc dạy và học Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc giảng dạy bằng những câu chuyện và các bài hát, các bài thơ về Bác, các nhà trường đã tổ chức các hoạt động thực hành việc học tập tấm gương đạo đức của Bác như hướng dẫn cho học sinh làm "Kế hoạch nhỏ", hay chủ đề "Thương người như thể thương thân" ...; bổ sung một số bài có nội dung nói về thời niên thiếu của Bác Hồ (với cấp Tiểu học); bổ sung tài liệu cho học sinh; bổ sung tranh ảnh, tư liệu, băng đĩa thu những bài hát trong tài liệu, những bức tranh minh họa cho bài học...

Kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo và nhiều nhà giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết. Kết quả tích cực từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo chính là động lực, nền tảng góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực từ trong suy nghĩ và hành động của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng trọng tâm tới thực hiện mục tiêu giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; đào tạo nên những con người vừa có đức, vừa có tài để dựng xây quê hương đất nước.

Vân Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện