Mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2008 - 2009

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa có văn bản hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo tổ chức mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học năm học 2008 - 2009.

Theo đó, về số lượng, đối với lớp 12 phải bảo đảm mua sắm hoặc tự làm đủ số lượng thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định. Ðối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trang bị tối thiểu thiết bị dạy học cho các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Ðịa lý, cách tính số lượng tương tự như đối với các trường trung học phổ thông.

 

Kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học phục vụ năm học 2008 - 2009 do các sở xây dựng. Tuy nhiên, các sở phải căn cứ vào danh mục chính thức do Bộ GD và ÐT ban hành để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

 

Về chất lượng, để việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm chất lượng, các sở cần tổ chức mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 theo Quyết định số 15/2008/QÐ-BGDÐT ngày 10-4-2008 của Bộ trưởng GD và ÐT. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác nghiệm thu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 năm học 2008 - 2009. Giao nhiệm vụ cho hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao thiết bị dạy học tại các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

Sở GD và ÐT chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu về số lượng, chất lượng, tiến độ và công tác tập huấn, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường. Bộ GD và ÐT chủ trì phối hợp các bộ, ban, ngành tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra đánh giá việc triển khai công tác thiết bị dạy học năm học 2008 - 2009 của các địa phương.

Theo Nhandan