Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại thành phố Ninh Bình, huyện Kim Sơn

Ngày 9/12, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 tại thành phố Ninh Bình, và huyện Kim Sơn.

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại thành phố Ninh Bình, huyện Kim Sơn

Quang cảnh buổi làm việc.

Thành phố Ninh Bình là đơn vị có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Đối với giáo dục mầm non, 100% cơ sở giáo dục mầm non phối hợp chặt chẽ với gia đình nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 100% nhóm lớp và số trẻ được tổ chức nuôi dưỡng bán trú, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm đáng kể.

Đối với bậc học tiểu học, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,5%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, có 76% số học sinh được khen thưởng các cấp. Đối với giáo dục THCS, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá đều tăng; tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt 73,86%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,46%.

Thành phố Ninh Bình cũng làm khá tốt việc huy động công tác xã hội hóa đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trong năm qua, cùng với nguồn ngân sách và các nguồn tài trợ, các cơ sở giáo dục toàn thành phố cũng đã đầu tư gần 150 tỷ đồng tập trung vào việc xây mới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, củng cố sân chơi bãi tập…

Năm 2019, thành phố Ninh Bình có 14/14 xã, phường đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 14/14 đơn vị cấp xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 14/14 đơn vị cấp xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại phường Đông Thành và xã Ninh Tiến, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà thành phố Ninh Bình đạt được trong năm 2019 về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đồng thời cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp với địa phương về một số nội dung: cần rà soát lại hồ sơ để sắp xếp cho khoa học; một số xã, phường cần bổ sung các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện và địa phương trong việc thực hiện phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; kiểm tra lại một số số liệu chưa phù hợp với thực tế…

* Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Kim Sơn năm 2019.

Đoàn kiểm tra tại trường THCS Đồng Hướng. Ảnh: MQ

Đoàn kiểm tra tại trường THCS Đồng Hướng. Ảnh: MQ

Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; chuyên viên các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Kim Sơn cùng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 27/27 xã, thị trấn.Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện; kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC; kiểm tra thực tế cơ sở vật chất; trao đổi giữa đoàn kiểm tra và địa phương.

Qua kiểm tra Đoàn ghi nhận, năm 2019, công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ huyện Kim Sơn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội quan tâm, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư, 100% xã, phường, thị trấn có trường học cao tầng; số trường học đạt chuẩn Quốc gia ngày càng tăng cao. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được tuyên truyền sâu rộng, nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân.

Chất lượng đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 96,58%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 100% trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục chu đáo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 5%; học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,44% (riêng học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,93%); tỷ lệ tốt nghiệp học sinh THCS đạt 100%, các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt kết quả cao.

Huyện Kim Sơn có 27/27 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Với kết quả đạt được, rà soát đối chiếu theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, Đoàn kiểm tra đánh giá huyện Kim Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Nguyễn Hùng - Hồng Vân - Minh Quang

 

 

 

 

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện