Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các địa phương

Sáng 11/12, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Yên Mô.

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các địa phương

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Yên Mô. Ảnh: Tiến Minh

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Yên Thắng, xã Yên Mạc; kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện, đối chiếu với kết quả, số liệu PCGD, XMC trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD, XMC. Đoàn đánh giá công tác PCGD, XMC huyện Yên Mô có ưu điểm: Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện PCGD, XMC giai đoạn 2016-2020; ban hành đầy đủ các công văn của huyện trong thực hiện triển khai phổ cập tại các xã, thị trấn. Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường; số trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia các mức độ là 49 trường, trong đó có 15/17 xã, thị trấn có cả mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia.

Huyện chỉ đạo tốt công tác điều tra, tuyên truyền, huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì 100% số lượng học sinh trong suốt năm học, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên, tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.

Huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục các bậc học và các trung tâm học tập cộng đồng để thực hiện PCGD, XMC; điều kiện giao thông đảm bảo, đi lại thuận lợi, an toàn. Huyện có đủ chủng loại hồ sơ theo quy định, sắp xếp khoa học, thông tin cập nhật thường xuyên đúng thực tế; tổ chức kiểm tra cấp cơ sở theo đúng văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo phổ cập cấp tỉnh…

Đối chiếu với Nghị định số 20/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, đoàn kiểm tra kết luận huyện Yên Mô đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2019 ở các mức độ: Mầm non duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Tiểu học duy trì đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3; THCS đạt chuẩn phổ cập mức độ 3; xóa mù chữ đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

*Chiều 11/12, đoàn kiểm tra công tác phổ cập, xóa mù chữ tỉnh đã đi kiểm tra công tác phổ cập, xóa mù chữ tại huyện Yên Khánh. Tham gia đoàn kiểm tra có các dồng chí: đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Yên Khánh; đại diện các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo; các thành viên Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Yên Khánh cùng lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Đoàn kiểm tra sổ sách tại huyện

Đoàn kiểm tra sổ sách tại huyệnYên Khánh. Ảnh: Hồng Vân

Qua kiểm tra công tác PCGD, XMC huyện Yên Khánh, đoàn kiểm tra đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn về công tác PCGD-XMC đều cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó có nhiều chỉ số đạt khá vững chắc cao hơn chỉ số quy định. Chất lượng PCGD-XMC được củng cố duy trì và từng bước đã được nâng cao chất lượng so với năm 2018.

Quy mô trường lớp các cấp học được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân. Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn ngành đạt 92%; số trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia các mức độ đạt 100%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên với tỷ lệ đạt trên chuẩn chiếm 91,5%.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng giảm, chăm sóc, nuôi dạy trẻ an toàn; chất lượng giáo dục phổ thông tiến bộ cả về đại trà và mũi nhọn. Công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm và tiếp tục phát huy hiệu quả. Huyện có đủ chủng loại hồ sơ theo quy định, sắp xếp khoa học, thông tin cập nhật thường xuyên đúng thực tế; tổ chức kiểm tra cấp cơ sở theo đúng văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo phổ cập cấp tỉnh…

Đối chiếu với Nghị định số 20/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, đoàn kiểm tra kết luận huyện Yên Khánh đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2019 ở các mức độ: Mầm non duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Tiểu học duy trì đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3; THCS đạt chuẩn phổ cập mức độ 3; xóa mù chữ đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế công tác PCGD, XMC tại xã Khánh Tiên và thị trấn Yên Ninh.

* Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) tỉnh tiếp tục kiểm tra việc duy trì nâng cao chất lượng PCGD, XMC năm 2019 tại một số xã, phường và làm việc với UBND thành phố Tam Điệp.

Kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THCS Quang Sơn.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THCS Quang Sơn. Ảnh: M.Q

Hiện nay, thành phố Tam Điệp có 26 trường học, gồm 10 trường Mầm non, 9 trường Tiểu học và 7 trường THCS, với 100% các trường đạt chuẩn quốc gia. Các nhà trường đều đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em địa phương.

Trong công tác PCGD, XMC, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, duy trì mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho giáo dục, thực hiện tốt các tiêu chuẩn, điều kiện về PCGD, XMC. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo....

Chất lượng giáo dục của thành phố ngày càng phát triển cả về mũi nhọn và toàn diện. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN; tỷ lệ học sinh Tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99,4%; chất lượng học sinh THCS có nhiều chuyển biến, học lực giỏi chiếm trên 25%; chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn đứng tốp đầu của tỉnh...

Toàn thành phố có 120 thôn, xóm, tổ dân phố với trên 43 nghìn người trong độ tuổi từ 15-60, trong đó 99,9% số người hoàn thành chương trình GDTH trở lên, đảm bảo đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Sau khi kiểm tra, đánh giá hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm thực hiện PCGD, XMC tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện đảm bảo và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá, năm 2019, thành phố Tam Điệp duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, duy trì đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 và duy trì xóa mù chữ mức độ 2.

Hồng Vân- Mỹ Hạnh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện