Khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Hoa Lư

Ngày 5/3, Trường Đại học Hoa Lư phối hợp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Hoa Lư

Các đại biểu dự khai mạc đợt khảo sát.

Dự khai mạc có các thành viên đoàn chuyên gia là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đã và đang công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học trong nước và các đồng chí trong Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Lư...

Trong đợt khảo sát, đoàn chuyên gia sẽ trực tiếp kiểm tra các hồ sơ minh chứng; thực hiện các phiên trao đổi, phỏng vấn, lấy ý kiến đối với lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, nhà sử dụng lao động, cựu học sinh, sinh viên và người học các khoa, ngành đào tạo; tham quan, quan sát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của nhà trường...

Trước đó, Trường Đại học Hoa Lư đã thực hiện công tác tự đánh giá theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT, để tiến hành xem xét, tự đánh giá về thực trạng chất lượng và hiệu quả của các hoạt động của nhà trường, tìm ra những điểm mạnh và mặt hạn chế, từ đó xây dựng kế hoạch hành động phù hợp nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Mục đích của việc khảo sát là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Đồng thời, dựa trên kết quả đánh giá chất lượng của đoàn chuyên gia, nhà trường nắm được tổng thể, khách quan và toàn diện thực tế hoạt động của trường mình, làm cơ sở xác định chính xác những điểm mạnh và tồn tại cần khắc phục, từ đó thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt.

Dự kiến, chương trình khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Đại học Hoa Lư sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 5/3 đến 10/3.

Hạnh Chi- Minh Quang