Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2009

Ngày 16-4, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2009.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2009

Học viên lớp học gồm các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng ban Tuyên giáo, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Trưởng ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn.

 

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo và mục đích, yêu cầu của lớp bồi dưỡng. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị kiến thức lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực hoạt động công tác Tuyên giáo, góp phần hoàn thiện và không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và năng lực công tác. Trên cơ sở đó, tiếp tục tăng cường và phát huy mạnh mẽ công tác tư tưởng chính trị, công tác khoa giáo ngay từ cơ sở.

 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các học viên tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung của lớp học, sau lớp học vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương, góp phần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các chuyên đề: Nội dung, phương pháp chuẩn bị và thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống "điểm nóng"; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; giới thiệu nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết T.Ư 9 (khóa X), Chương trình hành động bổ sung của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nói chuyện thời sự trong nước, quốc tế.

 

Minh Châu