Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai năm học 2019-2020

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai năm học 2019-2020

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình.

Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục Đào tạo tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những nút thắt trong hoạt động đổi mới giáo dục, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện.

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng lên và chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực.Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ở giáo dục phổ thông được nâng cao.

Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện. Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Một số trường đại học đã triển khai đào tạo hiệu quả nguồn nhân lực theo các chương trình tiên tiến được chuyển giao từ các nước phát triển…

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2019-2020. Trong đó, sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giỉa pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2015-2020).

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tại điểm cầu Trung ương và các địa phương cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong năm học vừa qua như: vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non; công tác phân luồng, giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông còn nhiều hạn chế… để từ đó, đề xuất các giải pháp để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, muốn thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo phải có sự quan tâm, đầu tư, chăm lo, chung tay vào cuộc và đồng thuận của toàn xã hội.

Các cấp, các ngành đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo phải nêu cao vai trò chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao trong việc khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc.

Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra một số giải pháp lớn trong thời gian tới như: các địa phương phải rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp, nhất là hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh sắp xếp các trường sư phạm, tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm.

Các cơ sở giáo dục đại học phải rà soát, sắp xếp lại mạnh mẽ hơn để đảm bảo chất lượng và các điều kiện cho phát triển; các địa phương cần rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ hiện nay.

Đặc biệt, đối với vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên cũng cần phải có sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó nhà trường đóng vai trò trung tâm.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh giải pháp tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ chế thí điểm trường mầm non, phổ thông có điều kiện thực hiện tự chủ…

Nguyễn Hùng - Minh Quang