Hội nghị Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Chiều 6/7, Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc, Tổ thư ký Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh.

Theo đánh giá Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 của tỉnh: Năm 2019, Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các Ban chỉ đạo; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của trường đại học theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đặc biệt là của các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng lịch trình và đạt được kết quả khá tốt. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, có 9 trường THPT tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp chung của tỉnh là 97,88% (giảm so với năm 2018 là 0,98%), nằm trong tốp những tỉnh, thành phố có tỷ lệ tốt nghiệp cao của cả nước và có mức chênh lệch thấp hơn so với nhiều tỉnh so với năm 2018 (tỷ lệ tốt nghiệp của cả nước năm 2019 giảm 3,51%).  

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã vận dụng theo quy chế của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, trong đó đối với khâu bảo quản bài thi, đề thi, coi thi, chấm thi được áp dụng triệt để. Kết quả có tổng số thí sinh được xét tuyển vào các trường THPT là 9.166 thí sinh, đạt tỷ lệ 93,58%; còn lại được xét tuyển vào các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cấp huyện và Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Tin học và Ngoại ngữ tỉnh...

Phương hướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh có một số thay đổi như: Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương; thí sinh chỉ được đăng ký dự thi một trong hai bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội; thời gian tổ chức thi 2 ngày (09, 10/8/2020); các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh; thí sinh của tỉnh Ninh Bình được dự thi tại cụm thi đặt tại tỉnh do Sở GD-ĐT chủ trì để tổ chức thi sao cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh; ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.  

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021, chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh; thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT (trừ trường THPT chuyên Lương Văn Tụy) thi 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh; thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự thi 4 bài thi (gồm 3 bài thi đại trà và bài thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi); dự kiến kỳ thi diễn ra từ 16 đến 18/7/2020.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng lịch trình.

alt

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020-2021 có tầm quan trọng đặc biệt và được cả xã hội quan tâm. Vì vậy, phương châm của tỉnh trong tổ chức các kỳ thi là nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách quan, an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia dự thi.  

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi, đảm bảo đúng quy chế, quy định của Bộ GD-ĐT.  

Các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công, góp phần đảm bảo cho kỳ thi THPT năm 2020 và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 được tổ chức thành công, đánh giá đúng trình độ người học và chất lượng đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Hồng Vân- Minh Quang