Hội Khuyến học tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 2/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và phát động phong trào thi đua "Tháng Tám khuyến học".

Hội Khuyến học tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Quang cảnh hội nghị sơ kết.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và phát triển. Cùng với việc phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đội ngũ cán bộ khuyến học đã bám sát nhiệm vụ triển khai các hoạt động và phong trào thi đua "Mùa xuân khuyến học" ở địa phương, đơn vị.

Hội Khuyến học các cấp cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Đến nay, toàn tỉnh có 236.358/278.026 gia đình, đạt 85% gia đình đăng ký gia đình học tập; 2.327/2.692 dòng họ đăng ký thực hiện dòng họ học tập, đạt 86,4%; 1.669/1.738 cộng đồng, đạt 96% đăng ký danh hiệu cộng đồng học tập.

Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo các cấp Hội quan tâm đến công tác tổ chức Hội, phát triển hội viên và xây dựng Quỹ khuyến học. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Hội đã thành lập mới 25 chi hội khuyến học thuộc các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX, 8 ban khuyến học dòng họ, phát triển thêm hơn 4 nghìn hội viên.

6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội vận động được trên 18 tỷ đồng xây dựng Quỹ, đã chi gần 7 tỷ đồng cho công tác thi đua, khen thưởng. Hiện nay, tổng số các nguồn Quỹ khuyến học do các cấp, các ngành quản lý là trên 89 tỷ đồng. Bình quân Quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 100 nghìn đồng/người...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua "Tháng Tám khuyến học", phong trào "Dân vận khéo" trong xây dựng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, thi đua chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam. 

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, kêu gọi các lực lượng xã hội quan tâm, động viên, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2020-2021. Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, ban khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng...

Tin, ảnh: Hạnh Chi