Học sinh sẽ học môn ngoại ngữ bắt buộc ngay từ lớp 3

Đó là mục tiêu Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" vừa được phê duyệt. Bộ GD-ĐT sẽ triển khai thực hiện chương trình giáo dục 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 môn ngoại ngữ bắt buộc ở các cấp học phổ thông.

Từ năm 2010 - 2011 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới cho khoảng 20% số lượng học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015 - 2016; 100% vào năm 2018 - 2019.  Tổng kinh phí để thực hiện đề án này là 9.378 tỷ đồng.

 Các chương trình dạy - học ngoại ngữ phổ thông 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12 sẽ được biên soạn: Sách giáo khoa, tài liệu học tập, giảng dạy, phù hợp với quy định về năng lực, trình độ của mỗi cấp, lớp học.  Bộ khuyến khích các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng, thực hiện các chương trình song ngữ, bồi dưỡng nâng cao trong các cơ sở của mình.  Ngoài chương trình đào tạo môn ngoại ngữ bắt buộc (ngoại ngữ 1), học sinh có thể tự chọn học thêm một ngoại ngữ khác (ngoại ngữ 2). Các trường THPT sẽ được xây dựng và triển khai các chương trình dạy và học bằng ngoại ngữ cho một số môn như: Toán và một số môn phù hợp. Học sinh dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và đại học, sẽ triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ vào năm học 2010 - 2011 cho khoảng 10%, năm học 2015 - 2016 là 60% và sẽ triển khai trên 100% vào năm học 2019 - 2020.  Đề án này nhằm đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, phấn đấu biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam vào năm 2020.

 Theo Vietnamnet