Học sinh Ninh Bình sẽ tựu trường ngày 29/8

Ngày 8/8, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Ninh Bình sẽ tựu trường ngày 29/8

Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình) chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2023-2024.

 Theo đó, ngày tựu trường các cấp học là ngày 29/8 (riêng đối với lớp 1 từ ngày 22/8/2023). Ngày khai giảng là 5/9/2023. Học kỳ I, ngày bắt đầu là 6/9/2023, ngày kết thúc là 13/1/2024, nghỉ giữa hai học kỳ là 15/1/2024. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 16/1/2024 và kết thúc trước ngày 25/5/2024. Ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định ngày thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS, thi chọn học sinh giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai hoặc trường hợp cần thiết; đảm bảo kế hoạch thời gian năm học.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính từ tháng 6/2024, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm (giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khi có quyết định điều động của cơ quan quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ).

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 cho phù hợp.

Tin, ảnh: Huy Hoàng