Hoàn thành đợt khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hoa Lư

Ngày 10/3, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan,đoàn khảo sát đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Trường Đại học Vinh đã bế mạc, hoàn thành chương trình khảo sát tại Trường Đại học Hoa Lư.

Hoàn thành đợt khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hoa Lư

Ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục. Ảnh: CTV.

Đại diện doàn chuyên gia đã báo cáo kết quả đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hoa Lư theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí. Báo cáo của đoàn đã khẳng định những điểm mạnh, chỉ rõ nhữngvấn đề còn hạn chế, bất cập trong tất cả các hoạt động của nhà trường; đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường trong thời gian tới.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, minh bạch của các chuyên gia trong đoàn đánh giá ngoài; sự phối hợp rất hiệu quả với tinh thần chủ động, đầy trách nhiệmvà cầu thị của Trường Đại học Hoa Lư trong quá trình phối hợp với Trung tâm tiến hành các công việc phục vụ công tác đánh giá, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục đích của việc khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Đồng thời, dựa trên kết quả đánh giá chất lượng của đoàn chuyên gia, nhà trường nắm được tổng thể, khách quan và toàn diện thực tế hoạt động của trường mình, làm cơ sở xác định chính xác những điểm mạnh và tồn tại cần khắc phục, từ đó thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt.

Kết thúc phiên bế mạc, đại diện đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Hoa Lư đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Hoa Lư theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hạnh Chi