Góp ý vào Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 2/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo, Tờ trình về Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Góp ý vào Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự  hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung: ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; một số kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng; về nguyên tắc xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như: hình thức bầu cử, về ứng cử; quy định về số dư trong danh sách bầu cử và việc lấy phiếu xin ý kiến Đại hội; về chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu bầu cử; về xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử...

Qua phát biểu thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với kết cấu, bố cục, các nội dung đánh giá ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII để xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là phù hợp với thực tế công tác bầu cử tại Đại hội; đã bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, đồng bộ, nhất quán với Quyết định 244 của BCH T.Ư Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và phù hợp với Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Dự thảo đã kế thừa cơ bản các nội dung còn phù hợp của Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng, đồng thời, có sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực sự cần thiết, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm chứng minh là đúng nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cảm ơn các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu.  

Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo cho các Tờ trình, báo cáo, Quy chế sớm được triển khai, đảm bảo vừa xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, vừa phát huy dân chủ trong Đảng, dân chủ trong bầu cử, đặc biệt là dân chủ trong bầu cử cấp cao; không để xót người thực sự có đức, có tài; không để lọt vào BCH khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.  

Xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là góp phần vào thành công của đại hội, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Đinh Ngọc - Đức Lam