Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sáng 10/8, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh đã đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi THPT Yên Khánh B (Yên Khánh).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đoàn kiểm tra tại điểm thi trường THPT Yên Khánh B.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh thuộc các cơ quan, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đại diện Văn phòng, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Kỳ thi năm nay, điểm trường THPT Yên Khánh B có 361 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí 16 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng; 39 cán bộ coi thi và 7 cán bộ giám sát. Hồ sơ thí sinh đúng, đủ theo yêu cầu. Các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi được bố trí đầy đủ, đảm bảo theo quy định; các loại biểu bảng, danh sách niêm yết, các quy định, thông báo thực hiện theo đúng quy chế thi; đảm bảo đủ lực lượng an ninh, bảo vệ trường thi gồm công an huyện, xã, bảo vệ trường, thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ gần khu vực trường thi, vòng trong, vòng ngoài.

Cùng với các phương án đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất cho kỳ thi, điểm thi bố trí nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong 3 buổi thi, có 3 thí sinh vắng. Trường thi không có bất thường nào xảy ra; thí sinh yên tâm làm thi; cán bộ, giáo viên làm thi đúng thời gian, đầy đủ không vắng thiếu.

Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương các thầy, cô giáo toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức kỳ thi tốt, an toàn trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong điều kiện thời gian năm học kéo dài và có một số thay đổi trong quy chế thi, tạo niềm tin với nhân dân về kỳ thi công bằng, nghiêm túc.

Đối với điểm thi THPT Yên Khánh B đã chủ động, nghiêm túc, đúng lịch trình, đúng thời gian quy định trong công tác triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi; đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi và quan tâm sâu sát tới thí sinh dự thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi. Đã thực hiện nghiêm túc công tác an ninh trường thi.

Ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh mong rằng, điểm thi THPT Yên Khánh B sẽ tiếp tục động viên cán bộ coi thi, giám thị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt các quy chế thi đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng.

                                                                                                                                                                   Hồng Vân- Anh Tuấn 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện