Đánh giá chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và công nghệ

Sáng 12/12, tại Ninh Bình đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và công nghệ năm 2019.

Đánh giá chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và công nghệ

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ KHCN, đại diện Sở Khoa học công nghệ và Hội Nông dân 31 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chương trình phối hợp đã được triển khai toàn diện từ công tác tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ đến việc tập huấn cho nông dân, xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ chuyển giao cho nông dân, triển khai chương trình nông thôn, miền núi và các dự án cấp tỉnh…

Theo đó, trong năm Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức được hơn 23 nghìn lớp tập huấn góp phần làm thay đổi nhận thức, nâng cao kiến thức của cán bộ, hội viên, từng bước thay đổi tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát; đồng thời xây dựng được gần 2.500 mô hình với tổng kinh phí 21.274 triệu đồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lúa hữu cơ, trồng rau theo tiêu chuẩn Vietgap; triển khai hơn 140 dự án ứng dụng công nghệ cho nông dân theo chương trình nông thôn miền núi năm 2019…

Tại tỉnh Ninh Bình, các cấp Hội Nông dân cùng với Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT được trên 570 buổi cho hơn 57.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia với nhiều nội dung thiết thực; xây dựng trên 300 mô hình sản xuất, kinh hoanh thực phẩm an toàn.

Hội nghị thống nhất đánh giá: qua 1 năm thực hiện chương trình phối hợp đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác Hội và phong trào nông dân, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và khả năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ làm công tác Hội và phong trào nông dân.

Việc thực hiện chương trình phối hợp đã đem lại hiệu quả kinh tế một cách rõ rệt cho hội viên, các gia đình nông dân được tham gia trực tiếp các dự án ở cả 63 tỉnh, thành phố và đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân làm giàu. Các tiến bộ khoa học và công nghệ được ứng dụng, chuyển giao đã tạo ra các sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng sạch, đồng thời góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất trong vùng.

Năm 2020, chương trình phối hợp tiếp tục được triển khai với các nội dung trọng tâm về tuyên truyền; vận động, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ để thu hút hội viên, nông dân tích cực ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ…

Đào Duy - Đức Lam