Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố Ninh Bình

Ngày 25/9, Hội Khuyến học thành phố Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố Ninh Bình

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nâng lên một bước. Hiện toàn thành phố có 14/14 cơ sở Hội khuyến học phường, xã; 183 cho hội thôn, xóm, phố, trên 100 ban khuyến học dòng họ..., với tổng số trên 36 nghìn hội viên, đạt trên 29% so với dân số.

Một số Hội khuyến học hoạt động hiệu quả như: Hội khuyến học phường Phúc Thành, Vân Giang, Ninh Khánh, Bích Đào, Tân Thành, xã Ninh Nhất... Nhiều mô hình khuyến học, khuyến tài được xây dựng và nhân rộng, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia như: Mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

Kết quả năm 2018, 100% xã, phường được công nhận đạt cộng đồng học tập, trong đó 13 phường, xã đạt loại tốt, chiếm trên 92%. Thông qua các phong trào "Mùa xuân khuyến học", "Tháng Tám khuyến học", các cấp hội đã vận động, tuyên truyền xây dựng, ủng hộ quỹ. Trong 5 năm, tổng số quỹ toàn thành phố đạt trên 14 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước.

Đã tổ chức khen thưởng và tặng quà cho trên 172 nghìn lượt cháu, số tiền gàn 9,4 tỷ đồng, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Khuyến học thành phố Ninh Bình phát huy những kết quả đạt được của khóa trước, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết tập hợp, thu hút hội viên, nêu cao vai trò chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, làm nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội tham gia, đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là hội viên Hội khuyến học; 90% đảng viên thôn phố là hội viên; đến năm 2024, có 30% trở lên dân số là hội viên Hội khuyến học. Có 95% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 75% dòng họ đạt dòng họ học tập, 90% thôn phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập vào năm 2020. Hội Khuyến học thành phố phấn đấu hàng năm đứng tốp đầu trong phong trào thi đua của tỉnh...

Đại hội đã bầu BCH Hội Khuyến học thành phố Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024, gồm 31 đồng chí. Đồng thời công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2014-2019.

Hạnh Chi - Minh Quang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện