Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu huyện Kim Sơn giai đoạn 2016-2020

Ngày 29/6 tại Nhà văn hóa xã Thượng Kiệm, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Kim Sơn tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu huyện Kim Sơn giai đoạn 2016-2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến dự có: lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh; UBND huyện Kim Sơn; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết  định số 281 của huyện và các xã, thị trấn; đại diện Hội khuyến học các xã, thị trấn; các đại biểu đại diện cho các dòng họ học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020...

Huyện Kim Sơn là đơn vị có phong trào khuyến học phát triển, trong thời gian từ 2016-2020 thực hiện Quyết  định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động  xây dựng xã hội học tập đã thu được nhiều kết quả tích cực.  

Qua 5 năm 2016-2020 toàn huyện có 117/117 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu học tập, đạt 100%, trong đó có 21 cơ quan, đơn vị học tập tiêu biểu; có 25/25 xã, thị trấn đạt danh hiệu học tập đạt 100%. Toàn huyện Kim Sơn đã phấn đấu được 434 dòng họ đạt danh hiệu học tập trong đó có 28 dòng họ học tập tiêu biểu; có 298/298 cộng đồng cấp xóm đạt danh hiệu học tập, trong đó cộng đồng tiêu biểu có 20 xóm, thôn.  

Từ phong trào học tập, kết quả là trong 5 năm qua số lượng học sinh giỏi các cấp của huyện không ngừng tăng, hiện số lượng học sinh giỏi quốc gia là 256 em, học sinh giỏi cấp tỉnh 1.525 em, học sinh giỏi cấp huyện là 9.038 em, học sinh giỏi cấp trường là 20.650 em, số học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi là 850 em; các học sinh học giỏi suất sắc là 50 em.  

Công tác xây dựng XHHT đã tạo cơ hội và điều kiện cho hàng chục nghìn lượt người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, từ đó đã nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.  

Việc triển khai, xây dựng XHHT đã góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò vị trí, ý nghĩa của xã hội hóa giáo dục, xây dựng XHHT, học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân. Công tác bồi dưỡng, dạy nghề, chuyển giao công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật, giáo dục pháp luật, giáo dục vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, kỹ năng sống góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.  

Tại Đại hội đã biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết  định số 281 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020, có 12 tập thể, 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 được khen thưởng.  

                                                                           Mai Phương- Minh Quang