Công đoàn ngành Giáo dục tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Sáng 28/7, Công đoàn ngành Giáo dục Ninh Bình tổ chức tổng kết các phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động giai đoạn 2015-2020.

Công đoàn ngành Giáo dục tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu.

Hiện nay, ngành Giáo dục Ninh Bình có trên 16 nghìn cán bộ, nhà giáo, người lao động. Công đoàn Giáo dục tỉnh trực tiếp quản lý 29 công đoàn cơ sở, với gần 20 nghìn đoàn viên công đoàn, có trên 1.400 nữ nhà giáo, chiếm tỷ lệ 71%.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, nhà giáo, người lao động. Các phong trào thi đua đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ, nhà giáo, người lao động. 

Nổi bật trong đó là các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Học tập, nâng cao trình độ, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

Các phong trào được phát động sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo cán bộ, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục. Hiện, tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn về trình độ đào tạo chiếm 97,3%, Tiểu học 98,4%, THCS đạt 95,2% và THPT đạt 25%. 

Trong 5 năm qua, có 8.829 lượt nhà giáo tham gia thi tay nghề giỏi, giáo viên giỏi các cấp, có 7.214 nhà giáo đạt giáo viên giỏi các cấp. Có 1.500 cá nhân xuất sắc được các cấp tặng bằng khen, trong đó nữ nhà giáo chiếm 68%. 5 năm qua, có trên 3.000 sáng kiến được công nhận từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh....

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, động viên đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành.

Tại hội nghị, Công đoàn ngành Giáo dục đã tặng giấy khen cho 46 tập thể, 107 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành giai đoạn 2015-2020.

Hạnh Chi- Minh Quang