Công điện khẩn của Bộ trưởng GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có 2 công điện khẩn ) về việc phối hợp thực hiện nghiêm túc, an toàn, thực chất kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2008 diễn ra từ 28-30/5 tới đây.

 

Trong công văn gửi các Sở GD- ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), các ĐH, HV, CĐ, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Cán bộ, thí sinh tham gia kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi và các văn bản hướng dẫn, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế của những người tham gia kỳ thi, đặc biệt đối với những thí sinh mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi, dù chưa sử dụng cũng bị đình chỉ thi". Bộ trưởng cũng lưu ý sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi chấm thi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ thanh tra đột xuất (không báo trước) công tác tổ chức thi ở một số địa phương. 

Trong công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Chủ tịch chỉ đạo các ban ngành có liên quan thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng chất lượng giáo dục của địa phương.

Xây dựng phương án và huy động các lực lượng tham gia, đặc biệt là lực lượng bảo vệ phục vụ kỳ thi, các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất... ở những nơi có hội đồng coi thi. Chỉ đạo Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch tổng thể, đảm bảo an ninh trật tự, bảo mật trong việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức họp báo trong thời gian từ 20 - 25/5 để công bố kế hoạch và sự sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp này cho tất cả cán bộ, giáo viên, HS, cha mẹ HS và toàn thể xã hội biết, để có thái độ ủng hộ tích cực nhất đối với kỳ thi.

Những HS không tốt nghiệp kỳ thi này sẽ được phụ đạo trong dịp hè để tham gia kỳ thi tốt nghiệp lần hai, tổ chức vào tháng 8/2008. 

Theo Viet namnet