Chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình

IV. Hoạt động của Năm Du lịch quốc gia

1.12. Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II năm 2020

- Thời gian: Dự kiến Quý III/2020;

- Địa điểm: Tỉnh Ninh Bình;

- Cơ quan chỉ đạo: BTC Trung ương và BTC địa phương;

- Đơn vị tổ chức: Công ty Big Prize Việt Nam;

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

1.13. Hội chợ thương mại, du lịch Ninh Bình 2020

- Thời gian: Quý IV/2020;

- Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh;

- Cơ quan chỉ đạo: BTC Trung ương và BTC địa phương, Bộ Công thương;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Sở Du lịch; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

1.14. Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020

- Thời gian: Tháng 12/2020 (dự kiến gắn với Lễ hội Hoa Lau hoặc Liên hoan Truyền hình toàn quốc);

- Địa điểm: Khu Du lịch sinh thái Tràng An (hoặc Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế);

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo; BTC Trung ương và BTC địa phương;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Du lịch;

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

2. Các hoạt động khác

2.1. Lễ hội Báo bản Nộn Khê

- Thời gian: Từ ngày 6 - 7/2/2020 (ngày 13 - 14 tháng Giêng âm lịch);

- Địa điểm: Đình làng Nộn Khê, xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

- Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Yên Mô;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND xã Yên Từ, huyện Yên Mô;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Mô, các đơn vị liên quan.

2.2. Lễ hội Đền Dâu

- Thời gian: Ngày 26/3/2020 (ngày 3/3 âm lịch);

- Địa điểm: Đền Dâu, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp;

- Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố Tam Điệp;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Quản lý Đền Dâu;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Tam Điệp, các đơn vị liên quan.

2.3. Lễ hội Chùa Dầu

- Thời gian: Từ ngày 24 - 26/3/2020 (ngày 01 - 03/3 âm lịch);

- Địa điểm: Chùa Dầu xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh;

- Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Yên Khánh;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Khánh, các đơn vị có liên quan.

2.4. Lễ hội Đền Thánh Nguyễn

- Thời gian: Từ ngày 31/3 - 02/4/2020 (ngày 08 - 10/3 âm lịch);

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử văn hóa đền Thánh Nguyễn, xã Gia Tiến và xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn;

- Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Gia Viễn;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND xã Gia Tiến và UBND xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gia Viễn, các đơn vị có liên quan.

(Còn nữa)

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện