Cấp miễn phí và giảm giá sách giáo khoa cho hơn 2,7 triệu học sinh

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục tặng sách giáo khoa mới miễn phí, giảm giá, ưu đãi 10 - 12% cho các đối tượng khó khăn.

Theo Bộ Giáo dục và Ðào tạo, cả nước hiện có hơn 1,6 triệu học sinh diện chính sách tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Năm học mới 2008 - 2009 sẽ có hơn 1,6 triệu bộ sách sẽ được tặng miễn phí cho đối tượng này.

Bộ cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục chi hơn năm tỷ đồng để mua sách tặng miễn phí cho 70 nghìn cháu là con thương binh, liệt sĩ. Ngoài ra, hơn 3,5 tỷ đồng cũng được chi để mua 120 nghìn bộ sách cũ hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng thư viện "kho sách dùng chung".

Ngoài việc tặng sách giáo khoa mới miễn phí, thành lập các kho sách dùng chung, Nhà xuất bản Giáo dục phát hành phiếu giảm giá, ưu đãi 10 - 12% cho các đối tượng khó khăn như học sinh nghèo, học sinh giỏi và theo tính toán những đối tượng này chiếm gần một triệu em.

Như vậy, theo chính sách này, sẽ có khoảng 1 triệu 790 nghìn học sinh được cấp sách giáo khoa miễn phí và khoảng hơn một triệu học sinh khác được ưu đãi phiếu giảm giá.

Theo Nhandan