Bồi dưỡng dạy môn tin học cấp Tiểu học

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tin học trong các trường Tiểu học, ngày 4/12, tại trường Tiểu học Ninh Hải (huyện Hoa Lư), Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Giáo dục- đào tạo huyện Hoa Lư tổ chức lớp bồi dưỡng dạy môn Tin học cấp Tiểu học cho cán bộ, giáo viên dạy môn Tin học cấp tiểu học trong toàn tỉnh. Dự lớp bồi dưỡng có chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; giáo viên dạy tin học của các trường Tiểu học trong tỉnh.

Bồi dưỡng dạy môn tin học cấp Tiểu học

Thảo luận về chương trình dạy Tin học bậc Tiểu học.

Tham gia lớp học, các học viên được trao đổi, thảo luận về tài liệu Hướng dẫn học Tin học và Cùng học tin học cho lớp 3, lớp 4, lớp 5, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (tài liệu đã được Bộ GDĐT thẩm định và đưa vào dạy học trong các trường Tiểu học trên cả nước); tìm hiểu về các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; thực hành thiết kế bài dạy, tổ chức lớp học và các phương pháp, kĩ thuật đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn học...

Cùng với đó, được giới thiệu và nắm bắt phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; nghe giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Tin học...

Việc tổ chức bồi dưỡng dạy môn tin học cấp Tiểu học cho cán bộ, giáo viên phụ trách và dạy môn tin học giúp nâng cao phương pháp giảng dạy bộ môn, các kỹ năng thực hành, thiết kế hoạt động tổ chức, quản lý lớp học và cách đánh giá học sinh theo định hướng đổi mới.

Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên dạy môn tin học cấp Tiểu học vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động và sự yêu thích môn Tin học của học sinh, tạo tiền đề để môn Tin học trở thành môn học chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tin, ảnh: Hạnh Chi

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện