Yên Mô hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Yên Mô tổ chức điều tra 262 địa bàn với trên 37 nghìn hộ dân cư và hơn 115 nghìn nhân khẩu được lập bảng kê ở 17 xã, thị trấn. Sau 24 ngày nỗ lực ra quân, huyện đã hoàn thành 100% kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn.

Yên Mô hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Điều tra viên điều tra tại hộ dân thuộc xã Yên Hòa, huyện Yên Mô.

Xã Yên Hòa là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và xong trước 3 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện đã đề ra. Ông Phạm Văn Ngân, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Yên Hòa cho biết: Xã Yên Hòa có 2.379 hộ, 7.559 nhân khẩu.

Để cuộc tổng điều tra diễn ra thành công, xã đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đến công tác tuyển chọn điều tra viên. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ: điều tra, kiểm tra, nghiệm thu, công bố thông tin và kết quả Tổng điều tra...

Do đó, Yên Hòa đã tuyển chọn 10 điều tra viên (trong đó 9 điều tra viên địa bàn dân cư, 1 điều tra viên điều tra địa bàn đặc thù) vừa nhanh, nhạy vừa có thiết bị điện thoại phù hợp và tương thích với phần mềm điều tra.

Trong quá trình diễn tra cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, Ban Chỉ đạo xã Yên Hòa đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời động viên các điều tra viên tranh thủ thời gian kể cả giờ nghỉ trưa hay buổi tối để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, Yên Hòa là địa bàn thuần nông, không có các khu, cụm công nghiệp, cùng với sự phối hợp của người dân nên quá trình điều tra tương đối thuận lợi. Tính đến ngày 22/4, 100% số hộ dân trên địa bàn xã đã được điều tra, đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin điều tra.

Theo ông Đoàn Công Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Mô, thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Yên Mô đã lập kế hoạch, triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước theo đúng quy định. UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời, hướng dẫn thành lập 17 Ban Chỉ đạo xã, thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban Chỉ đạo huyện đã chức lớp tập huấn và chỉ đạo thực hiện vẽ sơ đồ nền các xã, thị trấn.

Cuộc tổng điều tra lần này, toàn huyện có 232 thôn, xóm, phố  được phân chia thành 262 địa bàn điều tra dân số và có 49 địa bàn đặc thù. Trong 262 địa bàn dân số có 115 thôn, phố thuộc xã, thị trấn đồng bằng có số hộ dưới 250 hộ trên 1 thôn nên mỗi thôn là một địa bàn điều tra, còn 117 thôn thuộc xã miền núi do có 9 thôn có số hộ trên 200 hộ trên 1 thôn nên được phân chia thành 2 địa bàn.

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 áp dụng hình thức thu thập thông tin bằng thiết bị di động (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) hay còn gọi là sử dụng CAPI trong công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các xã, thị trấn đã tuyển chọn 17 tổ trưởng và 142 điều tra viên có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có thể truy cập Internet (hệ điều hành Android cấu hình từ 4.0 trở lên; hệ điều hành IOS từ Iphone 5 trở lên) và sử dụng thành thạo để thực hiện phỏng vấn phiếu điện tử trong cuộc Tổng điều tra.

Việc chú trọng công tác tuyển chọn điều tra viên sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông qua quá trình kiểm tra tự động lôgic của phiếu điều tra, giám sát quá trình điều tra viên thống kê đến hộ dân cư để phỏng vấn và minh bạch thông tin trong quá trình duyệt số liệu; từ đó sẽ rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Yên Mô cũng đã tập trung làm tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn và các điều tra viên. Sau tập huấn hầu hết các điều tra viên đều thành thạo trong thao tác sử dụng phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị thông minh và tự tin phỏng vấn, hướng dẫn người dân trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác và đúng trọng tâm.

Cuộc Tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc và là năm đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu điều tra dân số và nhà ở, do đó, ngoài việc chú trọng công tác tuyển chọn điều tra viên, công tác tập huấn sử dụng phần mềm điện tử trên thiết bị thông minh, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền lưu động; trên đài phát thanh của huyện, của các xã, thị trấn; băng rôn, áp phích, logô, khẩu hiệu....để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra.

Từ đó, người dân sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để các điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thu thập thông tin, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng thông tin để kịp thời phát hiện, sửa chữa những sai sót, vướng mắc khi thực hiện.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự cố gắng khắc phục khó khăn của các điều tra viên, đến ngày 24/4 Yên Mô đã hoàn thành kế hoạch cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Bài, ảnh: Giáng Hương