Yên Khánh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018

Chiều 12/9, huyện Yên Khánh đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018.

Yên Khánh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018

Các đại biểu dự hội nghị.

Vụ đông 2017, huyện Yên Khánh trồng được 2.611 ha cây đông các loại, đạt 94,6% kế hoạch đề ra, trong đó: Ngô 454,3 ha, Khoai tây 264 ha, bí xanh 267,2 ha, bí đỏ 58,93 ha, trạch tả 143,5 ha, ớt 38,6 ha, khoai lang 111,7 ha, dưa chuột 70,1 ha, cà chua 31,6 ha, đậu tương 9,8 ha, lạc đông 11,3 ha, rau các loại 1.123,2 ha, cây khác 26,8 ha.

Nhóm cây ưa ấm (ngô, đậu tương, lạc, khoai lang, bí xanh...) có 1.080, chiếm 41,4%; nhóm cây ưa lạnh (khoai tây, rau các loại...) có 1.530,7 ha, chiếm 58,6% tổng diện tích cây vụ đông trồng được. Tổng giá trị sản xuất đạt 226.690,3 triệu đồng (theo giá hiện hành), cao hơn vụ đông trước là 50.932,5 triệu đồng; bình quân giá trị sản xuất đạt 86,8 triệu đồng/ha, tăng 22,8 triệu đồng/ha so với vụ đông trước do có nhiều cây trồng mới có giá trị cao được đưa vào sản xuất.

Vụ đông năm 2017 cũng đã có nhiều mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; sản xúat tập trung quy mô lớn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất: Trồng khoai tây Atlantic, trạch tả, bí xanh sớm, bí đỏ, rau củ quả, ớt, dưa chuột...được triển khai thực hiện.

Vụ đông năm 2018, Yên Khánh xác định: Tiếp tục phát triển vụ đông theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững dựa trên quy hoạch vùng sản xuất tập trung; xây dựng các mô hình sản xuất vụ đông có quy mô lớn và yêu cầu mỗi xã, thị trấn phải có ít nhất một mô hình cây vụ đông; bố trí hợp lý các cây trồng giữa nhóm ưu ấm và ưa lạnh; khuyến khích tạo điện cho các cá nhân và tổ chức mượn đất, thuê đất để làm cây vụ đông; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất, nhất là công tác chống úng ngập; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm...

Toàn huyện phấn đấu trồng 2.650 ha cây vụ đông các loại, trong đó: Ngô đại trà 428 ha, ngô ngọt 80 ha, đậu tương 16 ha, khoai tây 303 ha, trạch tả 170 ha, cà chua 20 ha, dưa các loại 71 ha, lạc đông 16 ha, bí xanh 369 ha, bí đỏ 62 ha, khoai lang 115 ha, ớt 22 ha, rau các loại 932 ha, cây khác 49 ha...

Đinh Chúc- Tuấn Anh