Yên Khánh: Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa mùa

Để đảm bảo ăn chắc, tránh những thiệt hại do mưa bão gây ra và tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc xuống đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín.

Yên Khánh: Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa mùa

Nông dân xã Khánh Hải (Yên Khánh) thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Minh Đường

Ông Phạm Đăng Ngân, HTX Vân Bòng-Khánh Hải cho biết: Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy được 1 mẫu, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao. Khi bước vào vụ sản xuất gặp không ít khó khăn do mưa, úng; có diện tích phải gieo đi cấy lại nhiều lần...nhưng sau đó thời tiết khí hậu lại khá thuận lợi, sâu bệnh ít...nên đây cũng là vụ sản xuất được mùa. Ước năng suất trung bình đạt trên dưới 2 tạ/sào. Để thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, gia đình tôi đã huy động nhân lực và thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín. Chỉ trong nửa buổi sáng, gia đình tôi đã gặt hết 6 sào ruộng.

Rời xã Khánh Hải, chúng tôi đến Khánh Hội đúng vào thời điểm lãnh đạo xã đang tổ chức các đoàn đi kiểm tra và đánh giá về năng suất lúa mùa. Ông Phạm Văn Tăng, Chủ tịch UBND xã Khánh Hội chia sẻ: Vụ mùa năm 2018, toàn xã gieo cấy trên 420 ha lúa chủ yếu được thực hiện bằng biện pháp gieo vãi và ở trà mùa sớm với các giống lúa thuần.

Qua thăm đồng sơ bộ cho thấy, đây cũng là vụ sản xuất được mùa, ước tính năng suất bình quân đạt khoảng 2,2 tạ/sào. Vụ này có khó khăn ở khâu gieo cấy ban đầu, nhưng bù lại thời tiết khí hậu lại khá thuận lợi cho lúa sinh trưởng và phát triển; sâu bệnh ít, nhất là bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn ở vụ mùa này đỡ hẳn so với các vụ trước.

Để đảm bảo tiến độ thu hoạch, xã đã chỉ đạo HTX nông nghiệp tổ chức họp, giao vùng cho các chủ máy, đưa công tác thu hoạch đi vào nền nếp; đồng thời hợp đồng rõ ràng giá thu hoạch với các chủ máy, công bố công khai cho bà con nhân dân biết. Với chục máy gặt đập liên hợp của địa phương cùng với các máy của nơi khác đưa về thì khâu thu hoạch lúa mùa sẽ tiến triển rất nhanh và dự kiến chỉ trong vòng 1 tuần là hoàn tất. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Diệp, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện cho biết: Vụ mùa 2018, Yên Khánh gieo cấy được 7.759 ha lúa với cơ cấu chủ yếu là các giống lúa thuần (LT2, Bắc thơm số 7, DQ11, QR1, Thơm RVT, Hoa ưu 109, TBR45, Nếp 97), chiếm 90% diện tích; giống lúa lai (Thục Hưng 6, Đại Dương 1) có 5%; giống lúa đặc sản (Nếp hạt cau, Nếp cái hoa vàng, Tám, Dự) có 5% diện tích. Về trà lúa, chủ yếu gieo cấy ở trà mùa sớm với khoảng 95% diện tích nhằm rút ngắn thời gian sản xuất vụ mùa để có nguồn quỹ đất phát triển vụ đông.

Duy trì các khu đồng sản xuất lúa giống chất lượng cao ở các xã Khánh Thành, Khánh Trung, Khánh Công và tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp vào địa bàn sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, bao tiêu sản phẩm cho hộ nông dân.

Hiện nay, hơn 7.750 ha lúa mùa của huyện Yên Khánh cơ bản đã chín và bước vào thời kỳ thu hoạch. Nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra do mưa bão, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc tập trung thu hoạch lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", lúa chín từ 85 - 90% là có thể thu hoạch...

Việc thu hoạch nhanh lúa mùa còn tạo nguồn quỹ đất để phát triển và mở rộng diện tích cây vụ đông vốn là vụ sản xuất hàng hóa, truyền thống của nhân dân trong huyện. Đến ngày 8/10, toàn huyện đã gặt được trên 4.200 ha, đạt gần 70% diện tích cả vụ; năng suất ước đạt trên 53 tạ/ha.

Đinh Chúc