Yên Khánh quyết liệt các biện pháp thu ngân sách

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018, Chi cục Thuế huyện Yên Khánh đã triển khai đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo, điều hành thu ngân sách. Đến nay, kết quả thu trên địa bàn huyện đã vượt dự toán và đơn vị đang tiếp tục triển khai các biện pháp thu, quyết liệt trong đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chú trọng cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo mọi điều kiện để người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Yên Khánh, tính đến hết tháng 9, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 263 tỷ đồng, đạt 133,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó, các khoản thu đạt khá: thu khác ngân sách; lệ phí trước bạ... Chi cục Thuế huyện Yên Khánh đã làm tốt công tác điều hành thu ngân sách trên địa bàn, thường xuyên triển khai thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ và áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý các nguồn thu.

Chi cục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin để các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế và toàn thể nhân dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thuế, chủ động thực hiện và giám sát thực hiện.

Đặc biệt là đã làm tốt công tác tuyên truyền về các chính sách thuế mới, chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung, chính sách miễn giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chi cục Thuế Yên Khánh đã làm tốt công tác hỗ trợ về đăng ký thuế, kê khai thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập, hộ kinh doanh nộp thuế khoán trên doanh thu, đăng ký kê khai nộp thuế điện tử, kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân....

Thực hiện đúng quy trình kê khai và kế toán thuế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, quyết toán thuế. Kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp kê khai chậm, kê khai thiếu, kê khai sai để điều chỉnh tăng thu cho NSNN và nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.

Đơn vị cũng quyết liệt và thực hiện đầy đủ các biện pháp để thu hồi nợ đọng thuế như: thu qua kho bạc, các tổ chức tín dụng; phong tỏa tài sản; thu nợ qua hoàn thuế; phối hợp với kho bạc, các tổ chức tín dụng, ban quản lý các dự án, UBND huyện thực hiện khấu trừ tiền nợ thuế thông qua giải ngân vốn đối với các doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế.... đảm bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế vào NSNN, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ mới phát sinh.

Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách được đơn vị tích cực thực hiện và triển khai tại trụ sở cơ quan thuế, trụ sở người nộp thuế. Chi cục đã phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, đôn đốc các khoản thu tại xã nộp kịp thời vào NSNN.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế cũng tham mưu cho UBND huyện đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, các tổ chức, các hộ gia đình và cá nhân người nộp thuế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu như: nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng... nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Hiện trên địa bàn huyện đã có trên 98% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng.

Từ nay đến hết năm, Chi cục Thuế huyện Yên Khánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm phổ biến các chính sách thuế đến người dân và người nộp thuế, từ đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của các thành phần kinh tế.

Phối hợp với các phòng, ban chức năng, các xã, thị trấn, các tổ chức ủy nhiệm thu, thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý thu. Đôn đốc truy thu, xử lý dứt điểm số nợ đọng còn khả năng thu và quản lý khai thác kịp thời mọi nguồn thu phát sinh, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, chậm nộp thuế hoặc cố tình kê khai thuế không đúng quy định.

Giáng Hương